Det är gatudriftschefen Sofia Berenárd som i detta nu tittar på vägar och cykelbanor runt om i Eskilstuna.

‒Vi har avsnitt som har blivit så spåriga att vi måste lägga ny beläggning på hela vägarna och vi har väldigt gott om potthål i år, säger hon.

"Väldigt gott" är en underdrift, anser Jorma Seimilä, som är avdelningschef på gatuavdelningen. Det är väldigt, väldigt gott om potthål i år och det uppstår hela tiden nya. Punkt.

Artikelbild

Det kommer dröja fram till mitten av april innan man kan gå ut och asfaltera med varm beläggning där det behövs. Till dess lyder rådet till alla trafikanter att ta det försiktigt där ute.

Just den här tidpunkten är kritisk så till vida att personalen som ansvarar för driften på gatuavdelningen kan tvingas prioritera vinterväglag med sandning och saltning ena dagen och vara ute och provisoriskt laga potthål under nästa, och ta fram stora väghyveln för att få undan ett tjockt istäcke den tredje.

‒Det som förvärrar läget för oss just i år är att det är så mycket fukt som tränger ned i vägbeläggningen och sedan spränger den när temperaturen går ner under noll på natten, säger Sofia Berenárd.

‒Det vore nästan bättre med en konstant kyla just nu.

Flera avsnitt på nästan alla stora vägar i Eskilstuna skulle behöva en ny beläggning eftersom det uppstått spår nästan överallt. Vägar som drabbats av mycket spår är Gillbergaleden, Fröslundavägen, Skogstorpsvägen och delar av Torshällavägen.

Artikelbild

"Vi kollar av själva men vi är beroende av tips från allmänhetens sida", säger Tony Persson. Ring oss på Eskilstuna gatuenhet och berätta om det dyker upp ett nytt och stort potthål.

Varning för potthål kan man gå ut med i stort sett varje dag.

‒Vi är ute och lagar så mycket vi kan och hinner nattetid och även på morgnarna, säger Tony Persson, som vi fångar upp i Hällby där han är ute och försöker skrapa undan ett tjockt istäcke.

Artikelbild

Sofia Berenárd är gatudriftschef.

Hela situationen som sådan beskriver han som väldigt svår.

‒Det här vi upplever nu kan vara någon form av ett rekord, tror jag.

Artikelbild

Sysselsättningen är tryggad för flera veckor framöver för alla som jobbar med gatuunderhåll i Eskilstuna. Nattetid jobbar man med att fylla igen nya potthål, dagtid tar man fram vägskrapan och hyvlar av istäcket som ockuperar många vägar ännu.

Att Eskilstuna och Torshälla har budgeterat 19 miljoner till underhåll av vägar, gång- och cykelvägar just i år framkallar bara ett stilla ruskande på huvudet på både Tony Persson och hans kollega Oskar Lindström.

‒Det tror inte jag kommer räcka så långt, säger Tony Persson.

Här handlar det om många och ganska djupa potthål, och båda har hört rapporter om folk som kört sönder däcken på de här hålen, och får man punktering är det förstås stor risk att även styrleder går sönder.

Alla som jobbar på gatuenheten i Eskilstuna kommun har ständigt ett vakande öga över vägnätet, men är beroende av att folk ringer och tipsar.

Isen hinner man nog skrapa undan ganska snart. Men potthålen och spåren i asfalten kan man börja åtgärda först i mitten av april då man räknar med att gå ut och asfaltera med varm beläggning igen.

Hur lyder uppmaningen till alla trafikanter till dess?

‒Ta det lugnt och försiktigt ute på vägarna.