Bristen på mångfald i teknikbranschen är välkänd. Jämställdheten är en del som uppmärksammats av många, bland annat det internationella teknikkonsultbolaget Semcon.

– För oss på Semcon är det avgörande att vi förstår fler slags slutanvändare, så att vi kan utveckla produkter som gör mesta möjliga nytta, säger Markus Granlund, vd på Semcon.

Semcons koncernledning har inlett ett arbete med att uppnå mångfald och sätter fokus på jämställdhet. Företaget har som mål att år 2022 vara jämställt. Men jämställt menar företaget att könsfördelningen bland de anställda då ska vara 40 procent kvinnor och 60 procent män. Semcon menar att jämställdhet är nödvändig för att företaget ska kunna vara framgångsrikt och en attraktiv arbetsgivare.

I Eskilstuna har företaget i dag tio medarbetare, varav två är kvinnor. En av dem är konsulten Sofie Lillemets. Hon jobbar som produktionstekniker och har lång erfarenhet av teknikbranschen. Hon tycker att det är tråkigt att det är så få kvinnor som jobbar i branschen.

– Det borde inte vara så stor skillnad. Det är inte så stor skillnad på kvinnor och män. Vi är alla individer. Arbetslivet borde vara baserat på att vi är individer som har olika kunskaper och inte på att vi är kvinnor och män, säger hon.

– Män kanske måste våga ge kvinnor mer chans visa att vi faktiskt kan.

Sofie Lillemets utbildade sig till högskoleingenjör i Eskilstuna.

– För jag tycker om blandningen med människa och teknik. Det är ett väldigt varierande arbete. Man håller på med mycket. Det finns många valmöjligheter vad man kan hålla på med.

Sofie Lillemets anser att det är viktigt att peppa unga tjejer att prova på teknik. Hon berättar att hennes föräldrar uppmuntrade henne att göra det hon ville, en inställning som till exempel bidrog till att hon som ung tog mc-körkort.

– Jag har alltid tyckt det är kul med motorcyklar. Först jag tänkte att 'nej, det kan man inte göra', men sedan slog det mig att 'varför skulle jag inte kunna göra det?' Sedan tog jag mc-körkort.

Om man inte kan få stöd hemifrån hoppas Sofie Lillemets att skolan han hjälpa till att uppmuntra tjejer att prova på teknik och få dem att förstå att inga portar är stängda.