– Det kunde sluta på två sätt. Det är inte så att man ramlar av stolen av det här utfallet. Länsstyrelsen är, av min erfarenhet, ganska försiktig eftersom de är första instans.

Det säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsen ordförande, när Eskilstuna-Kuriren når honom för en kommentar. På onsdagen kom nämligen beskedet att länsstyrelsen upphäver den omdebatterade ändring av de lokala ordningsstadgarna som kommunen beslutat om. Ett beslut som innebar att det skulle krävas licens för att tigga.

– Det är ett av två möjliga scenarion som fallit ut nu. Det som är viktigt att komma ihåg är bakgrunden till att vi fattat det här beslutet. Vi har ungefär 5 000 människor i dag som lever i en extremt utsatt situation. De bor i skogsdungar, under viadukter och försörjer sig på i princip obefintliga resurser, säger Jimmy Jansson.

Så sent som i maj i år genomförde kommunen en avvisning från EU-migranternas läger i Odlarskogen. Då med hjälp av polisen.

– Kommunerna är de som får hantera det här i dag, trots att vi inte kan, ska eller får. Men det är hos oss det blir illegala bosättningar, det är hos oss det riskerar att bli sociala komplikationer, säger Jimmy Jansson.

Han berättar att kommunen följt liknande debatter och försök i andra kommuner.

– Förbud går inte, det är redan prövat. Så då har vi sagt att låt oss pröva vad man kan göra med de lokala ordningsstadgarna utifrån att genom tillståndsplikt reglera det här och försöka komma åt baksidorna och att försvåra såklart.

– Vi har varit tydliga med det hela vägen, vad det här syftar till, att tvinga fram andra lösningar: Framförallt att de här EU-länderna tar sitt förbaskade ansvar. Och att vi prövar en gång för alla: Vad kan kommunen göra och inte göra.

I och med kommunens beslut om att ändra de lokala ordningsstadgarna sattes bollen i rullning.

– Nu är den resan i gång och första instans har sagt sitt. Och Länsstyrelsen brukar som sagt vara ganska försiktig. Då är bollen tillbaka hos oss så då får vi fundera på om vi ska överklaga eller inte.

Med allra största sannolikhet kommer länsstyrelsens beslut överklagas. Mycket för att få saken ordentligt prövad.

– Med tanke på att vi vill se vad kommunen kan och inte kan göra så lär det ju bli ett överklagande. Är det så att det till slut bli nej i sista instans, det är inte osannolikt, då vet ju både vi kommuner i Sverige och Sveriges riksdag vad vi kan och inte kan göra, säger Jimmy Jansson.

Jimmy Jansson kan tänka sig att frågan når upp till Sveriges riksdag.

– Då får de bedöma om de tycker att det är okej att kanske 5 000 människor fortsätter att leva såhär, att dehär länderna förtrycker sina medborgare och att det inte finns något ljus i tunneln, eller om man ska hitta en annan väg framåt. Men då kan inte vi från kommunalt håll göra mer.

Du ser inte att ni skulle komma fram till något annat förslag på en lösning än krav på licens?

– Några andra kommuner har ju provat förbud rakt av. Nu försökte vi hitta ett annat sätt att, likt andra metoder man har för att reglera användningen av det offentliga utrymmet, hitta en väg framåt.

Jimmy Jansson tycker att länsstyrelsen gjort det ganska enkelt för sig i och med onsdagens avslag.

– Jag tycker att Länsstyrelsen har gjort en ganska enkel tolkning och likställt tiggeri med gatumusicerande. Vi väger ju in ett större perspektiv som handlar också om hur människor bor och risker med brottsutsattheten exempelvis. Det är ju inte säkert att lagstiftningen väger in det, lagen kan ju vara så rå att den skiter i hur människor bor och lever. Men det får man pröva under resans gång, säger Jimmy Jansson och fortsätter:

– Där gör ju länsstyrelsen det lite enkelt för sig och tänker att "det här är ju ungefär som gatumusicerande" och ser inte hela den komplexitet som finns bakom.

Oavsett hur det blir i slutänden vill han att saken ska utredas ordentligt och kanske leda till en lagändring får att komma åt problemet.

– Det kan ju vara så att länsstyrelsen har rätt i slutänden. Då är ju inte svensk lagstiftning tillräcklig för att hantera den här situationen och då är det ju Sveriges riksdag som får fundera, för det är dem som stiftar lagar och ingen annan, om de tycker att det ska vara såhär eller inte, säger han.

Du säger att du inte är förvånad över beslutet. Men hade du någonstans en förhoppning om att det skulle gå igenom?

– Såklart. Vi har tittat seriöst på det här och hittat en modell som vi tror, utifrån hur lagstiftningen ser ut och hur vi har tolkat den, skulle kunna vara möjlig. Men jag är också väldigt medveten om att en länsstyrelse gärna gör det lite enkelt för sig och gör ett avslag eftersom de vet att det går att överklaga.