Johanna Möller har sedan hon häktades stridit för rätten att träffa sina barn.

I förhör i tingsrätten har Möller kallat beslutet om restriktioner som förbjuder henne att träffa barnen för "barnmisshandel". Efter tingsrättens dom mildrades restriktionerna. Hon fick därmed tillstånd att träffa flera av barnen. Men när fallet kom upp i hovrätten skärptes restriktionerna igen – liksom möjligheterna för Möller att träffa barnen. Jessica Wenna ansåg att Möller skulle kunna påverka sina barn, varav två hade kallats som vittnen till förhandlingarna.

"Restriktionerna innebär ett betydande integritetsintrång och är en stor påfrestning för Johanna Möller”, skrev advokaten Amanda Hikes i en Men Möller fick avslag.

Under torsdagens förhandlingar meddelade dock Jessica Wenna att Möllers restriktioner kan hävas eftersom hon anser att Möller inte längre kan påverka fallet.

Möller får därmed rätt att träffa sina barn igen.

Jessica Wenna meddelade också att avspärrningen av sommarstugan, vilken Möllers mamma har velat ska tas bort så hon kan komma in i huset, snart kan hävas.

– Avspärrningen av sommarstugan som fortfarande är kvar ska hävas efter dom i hovrätten, sa Jessica Wenna i sitt slutanförande.

Förhandlingarna i Svea hovrätt som skulle fortsätta på fredagen ställdes in på grund av sjukdom. Förhandlingarna fortsätter på måndag.