Johanna Möller, som avtjänar livstidsstraff för bland annat mordet på sin pappa utanför Arboga, sitter på Anstalten Ystad. Nu har en ansökan om besöks- och telefontillstånd gällande en person avslagits av Kriminalvården, enligt Expressen.

Personen, som beskrivs som en "ny vän", får inte besöka Möller eller prata med henne på telefon. Risken för manipulationsförsök från Johanna Möllers sida anses vara för stor, och Kriminalvården befarar att en kontakt dem emellan skulle kunna sluta med att en brottslig handling begås.

”Vid en sammantagen bedömning av vad som framkommit i ärendet finner anstalten Ystad att ett besökstillstånd för (vännen) skulle kunna vara till skada för (vännen)”, skriver Kriminalvården i sitt beslut, enligt Expressen.

”Risken för att NN skulle kunna utsättas för manipulationsförsök som skulle kunna leda till att säkerheten och ordningen vid anstalten äventyras eller brottsliga gärningar begås är överhängande.”, skriver myndigheten vidare.

Vännen är enligt Kriminalvårdens bedömning en ny bekantskap. Personen ska såvitt känt inte ha haft någon kontakt med Johanna Möller tidigare, varken innan hon begick sina brott eller under själva rättsprocessen.