Utredningen där det bestäms var Johanna Möller ska avtjäna sitt straff är klar. Kriminalvården skriver att hon ska avtjäna sitt straff på anstalten i Ystad.

Anstalten har "lämplig grad av övervakning och kontroll samt är lämplig ur beläggningssynpunkt", enligt Kriminalvården. En annan punkt som Kriminalvården tar upp för placeringsbeslutet är risken för "annan allvarlig misskötsamhet eller annan kriminalitet", enligt ALLT OM SOMMARSTUGEMORDET: Läs samtliga artiklar om sommarstugemordet här.