Möller dömdes av Västmanlands tingsrätt till livstids fängelse. Domen har överklagats, och om några veckor inleds förhandlingar i Svea hovrätt. Tiden fram tills dess spenderar hon i häktet, precis som tidigare med fulla restriktioner.

Nu har Johanna Möller via sin försvarare, advokat Amanda Hikes, vänt sig till Högsta domstolen med ett överklagande. Hon anser inte att hon längre borde ha restriktioner.

I överklagan står bland annat att läsa att hon under det dryga år hon suttit häktad knappt har fått ha någon kontakt med anhöriga, och att brev till ett av barnen har stoppats trots att de inte innehållit något som har med målet att göra.

I en komplettering till överklagan ifrågasätter Amanda Hikes rimligheten i att en person som suttit häktad så lång tid fortfarande är ålagd fulla restriktioner, särskilt eftersom tingsrätten redan har tagit upp målet och avkunnat dom och det finns en färdig plan för de kommande hovrättsförhandlingarna.

Hikes ifrågasätter hur stor den så kallade kollusionsfaran i det här skedet rimligen kan anses vara, alltså i vilket grad Möller ska anses kunna påverka utredningen.

"Det innebär betydande integritetsintrång att ålägga en person restriktioner. Vad utgör tillräckliga skäl för att meddela ett sådant tillstånd?", skriver hon bland annat.