Johanna Möller måste, som alla kvinnor i Sverige som dömts till ett fängelsestraff som är två år eller längre, genomgå en grundlig utredning på Kriminalvårdens riksmottagning för kvinnor på anstalten Hinseberg innan hon blir placerad.

– Utredningens huvudsakliga syfte är att bedöma klientens risker och behov under kommande anstaltsvistelse, säger Jacques Mwepu, kriminalvårdschef på Hinseberg.

Utredningen genomförs av psykologer och av utredningspersonal från anstalten som även går genom eventuella tidigare utredningar från socialtjänsten till exempel.

Artikelbild

Anstalten i Ystad.

– Utredningen är ett underlag för vårt huvudkontor för beslut avseende säkerhetsklass, placering, permissioner och utslussning, säger Jacques Mwepu.

Jacques Mwepu kan inte uttala sig om specifika fall, men generellt så anpassas aktiviteter på den framtida anstalten efter bland annat önskemål från den intagna och de behov som framkommer under utredningen.

– Någon kanske behöver delta i program som kan vara kopplade till att behandla missbrukproblematik eller kriminalitet eller så måste man delta i utbildning. Vad det blir beror på straffets längd och omfattning, säger Jacques Mwepu.

Under utredningens tid placeras Johanna Möller på en separat avdelning, som ser likadan ut som de andra avdelningarna på Hinseberg. På avdelningen finns elva platser och det är endast personer som genomgår utredningen som vistas där.

Artikelbild

Johanna Möllers brott är så grova att det bara finns två möjliga anstalter där hon kan placeras. Antingen på Hinseberg i Örebro län eller på anstalten i Ystad.

– De är differentierade från de övriga klienterna i anstalten, säger Jacques Mwepu.

De övriga klienterna är exempelvis en kvinna som ströp sin mamma och en väninna till döds. En annan klient, kallad Svarta änkan efter att ha strypt ihjäl en make, bränt inne en och huggit en tredje i låret, sitter också på Hinseberg som totalt har 93 platser.

Artikelbild

Jacques Mwepu, kriminalvårdschef på Hinseberg.

Utredningen tar sex till åtta veckor. Det är sedan huvudkontoret som utifrån utredningen beslutar var Johanna Möller slutligen placeras.

Johanna Möllers brott är så grova att det bara finns två möjliga anstalter där hon kan placeras. Antingen på Hinseberg i Örebro län eller på anstalten i Ystad.

Artikelbild

Hinsebergsanstalten ligger i Örebro län, i Lindesbergs kommun.

De är de enda två anstalterna för kvinnor i Sverige som har säkerhetsklass 2, den högre säkerhetsklassen.

Hamnar Johanna Möller på Ystads anstalt kommer hon exempelvis få sällskap av en kvinna som, även hon, mördat sin pappa. Kvinnan sköt honom till döds med ett hagelgevär när han låg i sängen.

På de båda anstalterna finns möjlighet att bland annat studera och ingå i olika program.

På Ystad arbetar de intagna inom småindustri, trädgård och keramik. På Hinseberg finns ett textiltryckeri och liksom i Ystad arbetar de intagna med montering och småindustri.

På anstalterna finns även möjlighet att träna på gym och i sporthallen. I Ystad erbjuds de intagna mindfulness och yoga och på Hinseberg finns tillgång till bastu.

Men även under utredningstiden kommer Johanna Möller att ha tillgång till vissa aktiviteter. Promenader och filmkvällar är två exempel.

– Det finns ingen varaktig sysselsättning tills man har bedömt vad man ska erbjuda dem, med hänsyn till att man inte vet så mycket om klienten. Det kan bli kontraproduktivt att göra det medan utredningen pågår. Men vi har kulturella event med externa parter och tittar på filmer till exempel, säger Jacques Mwepu.