Mikael Edlund (S) är ordförande i kommunens Vård- och omsorgsnämnd. Han tycker sig tvärtom Ragnar Rundlöfs berättelse uppleva en minskning av klagomål på just Attendos sätt att sköta hemtjänstuppdraget.

– Det var oerhört många klagomål som kom in i början när de tog över i september i fjol. Tiden därefter tycker jag nog att antalet anmälningar minskat.

Att den kritik som ändå framförs tas på allvar ska ingen behöva tvivla på.

– Vad vi från politikens sida kan göra och det vi gör hela tiden är förstås att fortlöpande kontrollera att uppdraget sköts som det ska.

Under året som gått har man genomfört ett antal oanmälda inspektioner för att se över om många avvikelser äger rum från det som är bestämt - exempelvis att mediciner delas ut vid de tidpunkter som är bestämda eller att mat eller motion erbjuds brukarna vid de tidpunkter som är fastslagna - och de här inspektionerna kan och blir med all säkerhet aktuella igen.

– Det kan bli någon gång under hösten. Det är inte omöjligt.

Och vad händer om ni upptäcker många avvikelser?

– Jag kan inte avtalets alla delar, men i värsta fall riskerar förstås Attendo att få en rad vitesföreläggande, slutar Mikael Edlund.