#kandulova. Sex partier har i skrivande stund svarat på frågan med en sak gemensamt - att det är något riksdagen ska bestämma, inte kommunerna.

"Detta är en fråga som beslutas på riksnivå, inte kommunal", svarar Kristdemokraterna.

– På gatan på fritiden ska vi inte lägga oss i vad någon har på sig, valfriheten måste värnas. Men just när någon är i beroendeställning, till exempel i äldreomsorgen eller förskolan handlar det om trygghet. Det är viktigt att kunna se vem det är som vårdar ens barn, säger Lotta Jonsson, Kristdemokraternas gruppledare i Eskilstuna.

KD vänder sig positivt till ett eventuellt burkaförbud inom vården och skolan men påpekar att det inte är ett stort och återkommande problem då det rör sig om ytterst få personer som bär burka.

Att driva på för ett burkaförbud lokalt, som Eskilstuna gjort med tiggerifrågan, ser inte Lotta Jonsson som möjligt.

– Vi ser det som en riksfråga då det borde vara generella regler som gäller överallt. Det blir inte rätt om det är okej att bära burka i vården i Sundsvall medan det är förbjudet i Eskilstuna. Det blir inte rättvist, säger hon.

Sverigedemokraterna bedömer även de att det är en fråga på riksnivå men vill trycka på från lokalt håll för att få till ett förbud.

"Vi är för ett nationellt burkaförbud och kommer arbeta för att det införs via riksdagen och driva på från kommunalt håll", skriver Kim Fredriksson (SD), oppositionsråd i Eskilstuna.

De tror även att övriga partier om några år kommer enas om ett nationellt burkaförbud.

"Så om några år borde även de andra partierna här i Sverige fått mod nog att ansluta sig till vår linje och stå upp mot kvinnoförtryck som burkan utgör. Fram tills dess får vi nog räkna med ett nej från övriga partier med tillhörande harang om allas lika värde".

Vänsterpartiet är det enda parti som inte hänvisar riksaspekten.

"Nej, det varken kan eller vill vi lova. Vänsterpartiet tror inte på att klä av eller på kvinnor med tvång genom lagstiftning", skriver Maria Chergui, gruppledare i Vänsterpartiet i Eskilstuna.

Moderaterna och Socialdemokraterna väljer att inte ta ställning i frågan då de anser att de på kommunal nivå inte kan besluta om detta. Det gör däremot Liberalerna.

"Liberalerna är ett liberalt parti och för oss är det viktigt att staten inte begränsar oss som människor – oavsett om det handlar om vem man älskar, hur man klär sig eller vad för religion man har", skriver Liberalernas toppkandidat till kommunen, Stefan Krstic.

Miljöpartiet och Centerpartiet har inte svarat på frågan.