En månad innan valet lanserade Eskilstuna-Kuriren sajtenEskilstuna ska bli Sveriges attraktivaste arbetsgivare. Fyra partier har svarat, V, L, M och SD, och samtliga har svarat ja. S, MP, KD och C har inte svarat på frågan.

Detta gäller även en fråga om att ta bort en staty på gågatan som enligt frågeställaren föreställer en barnarbetare. V, L, M och SD har alla svarat nej, resterande partier har inte svarat alls.