På bilden syns stående från vänster Britt Ramquist (Sandén), Åke och Ann Selander, Bengt Serrander, Anne-Marie Schmoeckel (Olsson), Göran Flodin, Seppo Kantola, Birgitta Quist (Öhling) samt Anita Kihlander. På den främre raden sitter från vänster Birgitta Roos (Ek), Kjell Berghed, Inga Grönberg (Björk) och Maud Ramberg (Axelsson). De mest långväga gästerna var Ann-Marie Schmoeckel från Kalifornien samt Åke Selander med hustru Ann från England.