– Det verkar som att kommunens intresse har blivit starkare, säger Abd al Haqq Kielan.

– Både han och jag är enade om att vi vill få till något konkret, säger Björn Almroth.

Våren 2017 kritiserade Abd al Haqq Kielan kommunens arbete mot extremism. Han var bland annat besviken på att Stora moskén inte fått stöd för sina planer på ett program som bygger på att ta kontakt med radikaliserade ungdomar på deras villkor och "avprogrammera" dem.

Artikelbild

Björn Almroth är samordnare mot våldsbejakande extremism på Eskilstuna kommun.

– Det har varit lite stillastående i kommunen sedan förra året när de stoppade vårt projekt, säger han.

– Vi behöver ju ha något som kan samla ihop ungdomar i riskzonen. Vi vill åstadkomma ett forum som är mer normal-islamskt där ungdomarna kan få en riktig uppfattning om vad islam handlar om.

Kommunen svarade förra året på kritiken och hävdade att den hade ett bra arbete och att det var viktigt att samla flera församlingar i staden.

För en månad sedan påbörjade Björn Almroth ett vikariat som samordnare mot våldsbejakande extremism på Eskilstuna kommun. Den ordinarie samordnaren Ewa Spasowski är föräldraledig till januari nästa år.

– Jag håller på att implementera den plan som Eva tog fram, säger Björn Almroth.

Han berättar att kommunens arbete bygger på att främja social hållbarhet. Han betonar skolans roll och hur viktigt det är att mentorer, pedagoger och kuratorer vågar diskutera svåra frågor om extremism.

– Jag är gärna där som stöd och jag kommer att försöka ge dem de verktyg jag har för att ta de diskussionerna. Jag kommer även att hålla i den fördjupade utbildningen för elevhälsoteamen på alla skolor i höst.

Den 28 juni publicerade Försvarshögskolan en rapport som kartlagt den salafistiska jihadistmiljön i Sverige och deras påverkansmetoder. Salafism är en fundamentalistisk inriktning inom islam och studien får enligt rapportförfattarna inte tas som intäkt för att representera muslimer som grupp.

Eskilstuna är enligt rapporten en av de städer där det sker påverkan mot kvinnor och barn. Heltäckande klädsel praktiseras långt ner i åldrarna. Abd al Haqq Kielan känner igen bilden som målas upp i rapporten.

– Ungdomar av salafist-typ går omkring och talar om för folk hur de ska vara klädda och att de inte är riktiga muslimer och hotar folk, säger han.

– Jag vill undvika att det uppstår ett sånt här parallellsamhälle eller en subkultur.

Även Björn Almroth anser att rapportens bild av Eskilstuna stämmer i stora drag. Han konstaterar bland annat att det finns moralpoliser, även om det är oklart i hur stor utsträckning.

– Jag pratade med Kielan om det här också och det är något vi måste ta tag i och vara mer närvarande. Sedan är det här med kvinnor som blir tillsagda tyvärr ett samhällsproblem i sin helhet även utanför det här.

Björn Almroth berättar att de som vill påverka muslimer att bli mer radikala ofta siktar in sig på ungdomar som har svåra hemförhållanden och som är lite på glid.

– Det är deras väldigt tydliga målgrupp. Det är de som vi måste ge ett vettigare alternativ än att gå med i någon salafistisk sekt.

Björn Almroth säger att han även vill träffa de andra muslimska församlingarna i Eskilstuna, totalt 6-7 stycken. Det gäller även Al-Rahmanmoskén dit de salafist-jihadistiska miljöerna i Eskilstuna har koncentrerats enligt Försvarshögskolans rapport.

– Det är klart att de måste inkluderas om vi har ett större forum. Det är klart att vi vill ha med dem och kunna prata med dem, påverka dem och se vart landet ligger, säger han.

– Jag vill ha ett brett samarbete, men om det som står i rapporten fortfarande råder så går det inte med tanke på att organisationerna måste ha en demokratisk värdegrund med allt vad det innebär.

Björn Almroth vill även få med andra trossamfund i Eskilstuna, särskilt de kristna, i samverkan. Inom ramen för samverkan kan det då anordnas religionsmöten mellan olika samfund.

Stora moskén kommer nu att söka medel för att kunna jobba vidare med att främja integration och motverka radikalisering.

– Kommunen har fått några miljoner för integration. Där räknar vi med att vi ska söka. Vi har redan projektansökningar klara, säger Abd al Haqq Kielan.

– Jag hoppas att de här knutarna från häromsistens har löst upp sig nu så att vi inte ska hamna i något sånt där dödläge.

Björn Almroth säger att han hoppas att ett konkret samarbete ska komma på plats innan årets slut.

– Vi håller med varandra om hur det ser ut. Vi har en samsyn, men nu är vi på ett väldigt tidigt stadium, säger han.