Den 60-årige mannen dömdes i veckan för grov olovlig körning. Påföljden blev 50 dagsböter. Att brottet betraktas som grovt beror på att han är dömd för olovlig körning även tidigare, och ska man tro mannen själv har han kört betydligt fler gånger än ett fåtal.

När polisen stoppade honom i Måsta på eftermiddagen den 19 december hölls ett kort förhör på platsen. Det lät ungefär så här, enligt protokollet i förundersökningen:

Polismannen: Varifrån körde du och vart skulle du?

60-åringen: Jag körde från vårdcentralen Smeden och var på väg hemåt.

Polismannen: Har du någon gång haft körkort?

60-åringen: Nej.

Polismannen: Hur ofta kör du?

60-åringen: Någon gång i veckan.

Mannen blev innan förhöret informerad om att han hade rätt till en försvarare, men han ville inte ha någon. Han erkände brott rakt av. Samma sak när han några veckor senare förhördes på telefon.

I april åtalades 60-åringen. Tingsrätten ansåg inte att någon egentlig huvudförhandling i målet behövde hållas, och 60-åringen hade inga invändningar mot det heller.

Utöver de 50 dagsböter han nu ska betala ska han betala 800 kronor till brottsofferfonden, något alla som döms för brott med fängelse i straffskalan måste göra.

Domen har inte överklagats, och det är nog inte sannolikt att så sker heller får man förmoda.