– Det är 100 år sedan beslutet fattades i Sverige så det kändes naturligt. Det är fortfarande en fråga som är aktuell och det var något vi vill uppmärksamma, säger FN-föreningens Jennifer Yngveson.