Under torsdagen meddelades att Landstinget Sörmland, blivande region Sörmland, höjer friskvårdsbidraget till 2 500 kronor per medarbetare och år från och med 2019. Anledning är enligt landstinget att fler aktiviteter nu räknas som friskvårdssysslor och att man hoppas att en höjning ska få fler att utnyttja sina pengar.

– Vi har under de senaste åren gjort många åtgärder för att bli en mer attraktiv arbetsgivare och få friskare medarbetare. Att höja friskvårdsersättningen, något alla partier är överens om, är ytterligare en del i det arbetet, säger personallandstingsrådet Jacob Sandgren (S) i ett pressmeddelande.

Friskvårdsbidraget för landstingets anställda infördes 2013 och har sedan dess legat på 1 500 kronor per år. Idag utnyttjar enligt landstinget omkring 58 procent av medarbetarna sitt friskvårdsbidrag.