Den 20 maj till den 20 juni asfalterar Trafikverket om E 20 mellan Arphus och Stockholms länsgräns. Arbetet sker i två etapper. Första etappen är mellan Arphus och trafikplats Lunda vid infarten till Strängnäs. På den sträckan asfalteras höger körfält i båda riktningar, ett arbete som pågår mellan den 20 och 30 maj.

Etapp två, som planeras pågå från och med den 3 juni till den 20 juni, är mellan trafikplats Biskopskvarn och Stockholms länsgräns. Här asfalteras både höger och vänster körfält i båda färdriktningarna.

­– Om möjligt kan det vara bra att välja en annan väg under byggtiden, hälsar Trafikverket på sin webbplats.

Artikelbild

| Mellan den 20 maj och 30 maj är väg i västliig riktning avstängd.

Det är Trafikverket som ansvarar för skötsel och underhåll av E 20, som är en del av det statliga vägnätet. Kostnaden för drift och underhåll av det statliga vägnätet är omkring 8 miljarder kronor per år. Hälften är kostnader för beläggningsarbeten.

– Det här arbetet beräknas kosta 15 miljoner kronor. Det är underhåll som är inplanerat sedan länge och det behövs då den aktuella sträckan är i stort behov av ny beläggning, säger Trafikverkets projektledare Maria Dryselius.

För att genomföra arbetet på längs E 20 på ett säkert sätt kommer all trafik att ledas om till den motsatta körriktningen där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning.

Trafikverket passar på att meddela att underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade byggtiden är cirka fem veckor totalt. Inget arbete sker fredag-söndag, men trafiklösningen med att trafiken leds över i motsatt körriktning finns kvar även dessa dagar.

Artikelbild

| Trafiken leds om på vissa avsnitt.

Myndigheten uppmanar alla trafikanter att planera resan och visa hänsyn.