– Jag reagerar väldigt kraftigt på det som framkommit. Skolan är en viktig del i att bygga ett demokratiskt samhälle. Det här är inte acceptabelt. Läraren är sedan några timmar tillbaka avstängd från sitt arbete, säger Hans Ringström, chef för grundskolan.

– Jag blir chockad och illa till mods, säger skolans rektor.

Både skolchefen och rektorn tar starkt avstånd från uppgifterna om Eskilstunaläraren. Det visar sig dock att både skolan och kommunen känt till lärarens koppling till NMR – men valt att inte agera på uppgifterna. Rektorn blev i januari i år tipsad om att läraren deltagit i en demonstration där NMR varit inblandade.

Artikelbild

| Eskilstunaläraren lade i april 2018 upp en annons på en högerextrem köp- och säljsajt. De klädesplagg hon bjöd ut till försäljning var försedda med rasistiska och nazistiska motiv.

– Jag fick se en bild som visade flera ansikten. Ett av dem skulle vara den här läraren, säger rektorn som kände igen kvinnan på bilden.

Ärendet gick vidare till kommunens HR-avdelning där man gjorde bedömningen att man inte hade tillräckligt på fötterna för att agera.

– Det som framkom i januari var väldigt vaga uppgifter. Vi hade inte fakta, det är viktigt att poängtera. Det var därför inte fog att agera, säger Karin Tannergren, chef- och ledarförsörjningsstrateg på HR-avdelningen.

Läraren har, trots uppgifterna i januari, suttit kvar i skolans trygghetsteam vars uppgift är att upprätthålla skolans värdegrund om demokrati och allas lika värde.

Det låter anmärkningsvärt att läraren kunnat sitta kvar trots uppgifterna i januari?

– Jo, det förstår jag. Men vi delar upp arbetsuppgifterna i skolan och jobbar tillsammans. Läraren har aldrig varit ensam med eleverna utan har alltid varit tillsammans med en annan medarbetare.

Rektorn uppger vidare att varken hen eller någon annan i skolledningen fått några signaler om att läraren skulle ha agerat olämpligt. Inte heller vad gäller lärarassistenten.

– Jag hade ingen aning om det här och har inte fått några indikationer från kollegor, elever eller föräldrar. Jag blir jätteledsen. Det är djupt beklagligt.

– Det som framkommit om elevassistenten ligger i och för sig tillbaka i tiden. Men det är ändå så att det är mycket olämpligt. Vi har gjort samma bedömning som med läraren och hon har stängts av från sitt arbete, säger Hans Ringström.

Efter tidningens avslöjande har kommunens HR-avdelning påbörjat utredningar av båda kvinnorna.

– Så att vi i lugn och ro kan utreda, få fram mer fakta och se vilket lagrum det finns för oss att agera inom. Det är egentligen ingenting konstigt. Utredningen är lika mycket för deras skull som för skolan, eleverna och vårdnadshavarna, säger Karin Tannergren.

Vad krävs för att en anställd inom kommunen ska avskedas?

– Jag vill inte gå in i detalj på vad som krävs för att kunna avskeda någon. Den grundlagsskyddade yttrandefriheten sträcker sig långt, arbetsrätten är en väldigt komplex lagstiftning och alla fall är unika.

Tidningen har utan framgång sökt läraren och elevassistenten via telefon, mail och sociala medier.