Flera av de åtgärder som Stefan Krstic (L) ser som nödvändiga kostar både stora belopp och att en hel del mark tas i anspråk. Men långt i från alla.

– Vi har även förslag som knappt behöver kosta något alls, säger han och pekar på flera exempel.

– Flytta bort övergångsställena från nuvarande positionen precis intill rondellerna. Det behöver bara kosta lite målarfärg och vad det nu kostar att flytta ett par skyltar.

Artikelbild

Liberalerna i Eskilstuna vill satsa 100 miljoner på att åtgärda stoppklossarna i trafiken i Eskilstuna.

– Öppna för en högersväng även för vanlig trafik inte bara för bussar i fler rondeller. Ett förslag som egentligen bara kräver en enda åtgärd och det är att en trafikskylt monteras ned.

I dag är det bara Idunrondellen i Årby som har denna möjlighet. Men just i dag är den filen, som leder förbi själva rondellen, bara öppen för busstrafiken.

Stefan Krstic tror inte att förslaget behöver innebära att busschaufförerna blir nedstämda eller stressade om de i framtiden får sällskap av övriga trafikanter:

– Busschaufförerna måste också vara intresserade av att de proppar som finns kan lösas upp.

Artikelbild

– Allt behöver inte kosta miljontals kronor. Flera av våra åtgärder för en smidigare trafik i Eskilstuna kostar nästan inget alls, säger Stefan Krstic (L).

I övrigt är man helt med på det bildliga tåget som majoriteten med socialdemokrater, moderater och centerpartister lade fram för ett år sedan och som kräver att man både breddar Västerleden, bygger en ringled för östra delen av Eskilstuna och flyttar den järnväg som i dag går rakt söderut från Eskilstuna Central mot Skogstorp och Hållsta - den så kallade TGOJ-banan.

– Bra förslag så som vi ser på saken, men vi vill inte stanna vid detta.

Artikelbild

Stefan Krstic (L) har flera förslag på hur det Liberalerna gärna kallar trafikinfarkten i Eskilstuna bör åtgärdas.

Liberalerna vill att man tar ett helhetsgrepp och ser över all trafik - såväl för bilister som för cyklister och fotgängare, och man vill även se över behovet av p-platser i de centrala delarna av Eskilstuna och därigenom slå ett slag för centrumhandeln.