– Vi vill se barn både kunna börja drömma om framtiden och förverkliga sina drömmar. Vi är det partiet som vill höja lönerna för personalen i skolan för att det ska bli mer attraktivt att börja jobba i Eskilstuna, säger Stefan Krstic.

Hur tycker du att majoriteten med S, M och C har skött sig?

– Jag skulle vilja ge dem betyget F. De kan ju besöka varenda arbetsplats här i Eskilstuna. Det är ingen som är nöjd med dem i princip. Lärarna har det allt stressigare. De får mindre stöd nu till elever med funktionsnedsättning till exempel. Jag tycker att majoriteten skryter mycket med att de bygger nya förskolor och skolor, det vill säga byggnader. Men de satsar ju ingenting på människorna som ska finnas i de här byggnaderna, det vill säga elever och personal.

Stefan Krstic var 16 år när han 2012 gick med i Liberala ungdomsförbundet. En anledning till att han engagerade sig politiskt var att han ville försöka göra något själv i stället för att bara klaga.

– Jag kände mig varken socialistisk eller konservativ eller nationalistisk utan jag kände att jag hade en stark liberal kompass, säger han.

Stefan Krstic är i dag 22 år. Han är född och uppvuxen i Eskilstuna. Hans mamma kommer från Montenegro och hans pappa från Serbien.

– Mina föräldrar kom hit som arbetskraftsinvandrare. De hade inte tjocka plånböcker. Hade det inte varit för att det fanns ett samhälle som erbjöd mig en bra skola hade jag kanske inte suttit här med dig och pratat.

Vad är liberalism för dig?

– Liberalism för mig handlar om att vi ska ha fria individer, en fri marknad och där dessa fria individer får göra fria val. Det finns olika krafter, olika ideologier som vill begränsa individen, till exempel när det kommer till att starta företag, när det kommer till att få leva hur man vill, att man inte får leva med vissa människor, att man inte får vara kär i vissa människor.

Vad driver dig?

– Det handlar om orättvisorna som jag ser i skolan. En del barn får inte den hjälp de behöver utifrån sina förutsättningar. Vi har barn med stora svårigheter, vi har barn med funktionsnedsättningar som inte får hjälp. Vi har barn som kommer nya till Sverige som behöver mycket mer stöd. Där tycker jag inte att samhället gör det man borde. Det blir jag förbannad på.

Stefan Krstic har följt lärare på förskolor och skolor under deras arbetspass.

– Man märker att det är väldigt stressigt, mycket att hinna med. Det är såklart att varje lärare skulle vilja hjälpa varje elev att nå sin fulla potential, men det är ju lite svårt när man har alla dessa kringuppgifter, när man inte har tillräckligt många arbetskollegor.

Stefan Krstic vill höja lönerna för förskollärare, lärare i grund- och gymnasieskolan och för personal inom elevhälsan.

– Det är 33 miljoner, men det blir 700 kronor mer i månaden för varje lärare. Jag ska erkänna att, det är inte tillräckligt. Vi kommer att behöva höja lärarlönerna ännu mer.

Liberalerna i Eskilstuna vill ha fler assistenter i förskolan och fler mentorer i grund- och gymnasieskolan för att avlasta lärarna.

– Vanliga lärare har mycket föräldrakontakter, mentorskap och så vidare. Det vill vi lyfta från lärarna och anställda mentorer på grund och gymnasieskolan. Jag vet att man har gjort så i den nya Fristadsskolan och där är ju alla nöjda.

Stefan Krstic tror att valrörelsen även kommer att handla ganska mycket om lag och ordning.

– Vi har varit pådrivande att Eskilstuna kommun ska anställa ordningsvakter som ska skapa trygghet och det har vi fått med majoriteten på, men vi driver på för ytterligare ordningsvakter.

Liberalerna har fyra mandat i kommunfullmäktige. Vid förra valet fick partiet 5,1 procent av rösterna. I den lokala opinionsundersökning som gjordes i Eskilstuna i december fick partiet 5 procent och i SCB:s stora partisympatiundersökning i maj 4,4 procent. Stefan Krstic tror att partiet har en stor chans att växa i valrörelsens slutspurt när väljarna börjar tänka på politik på allvar.

Hur ser du på att alliansen är splittrad i Eskilstuna?

– Det är beklagligt, men det är ju Moderaterna och Centerpartiet som då valde att samarbeta med Socialdemokraterna. Liberalerna kan samarbeta både med Socialdemokraterna och Moderaterna och alliansen. Vi är kompromissvilliga och öppna för olika samarbetskonstellationer.

Stefan Krstic anser att arbetslösheten är en av de största utmaningarna för Eskilstuna. Han konstaterar att nyanlända har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Lokalt har vi lanserat det här med enkla jobb. Det handlar om enkla jobb med avtalsenlig lön. Riktiga jobb där det handlar om att göra olika assistentjobb, till exempel att göra rent i parker och att hjälpa lärare med olika kringuppgifter. I stället för att man ska gå på bidrag dag ut och dag in kan man väl hjälpa till i förskolan med att plocka undan, städa och så vidare så att förskolläraren kan vara med barnen.

Liberalerna i Eskilstuna vill också satsa på att förbättra trafikflödet och minska problemen med långa bilköer.

– Där har vi lagt 100 miljoner kronor för att få bukt med trafiksituationen, säger Stefan Krstic.

Liberalerna vill även sänka kommunalskatten i Eskilstuna.

– Vi har ett ganska högt skattetryck i förhållande till Västerås, Stockholm och andra kringliggande stora städer. Det påverkar såklart om människor väljer att flytta till Eskilstuna.