Kort före makens död hade en livförsäkring för maken, med 41-åringen som förmånstagare, tecknats hos försäkringsbolaget If. Försäkringen skulle enligt uppgifter till Eskilstuna-Kuriren ge en utdelning på 2,5 miljoner kronor vid ett eventuellt dödsfall. Men försäkring misstänks vara en förfalskning.

– Vår egna försäkringstekniska utredning visade att det inte fanns någon giltigt avtal, säger Anders Lindstrand, chef för utredningsenheten hos If och antyder därmed att försäkringen var en förfalskning.

If:s egna utredning presenterades för 41-åringen i juli i år då hon samtidigt fick beskedet att några pengar inte skulle betalas ut.

Kom det någon reaktion från 41-åringen på det beskedet?

– Det vill jag behålla för mig själv, säger Anders Lindstrand.

Maken, som var i 40-årsåldern, hittades alltså död i Hjälmaren i augusti förra året. Han ska ha varit fullt frisk och låg på bara en meters djup, enligt en person med god insyn i utredningen.

Enligt If:s uppfattning hade maken ingen giltig livförsäkring utan någon annan ska ha försökt att teckna den i hans namn. Den förväntade förmånstagaren var, enligt Anders Lindstrand, den nu mordmisstänkta kvinnan.

Trots en rad mystiska omständigheter inledde polisen aldrig någon förundersökning om brott. Men försäkringsbolaget började själva utreda händelsen.

– Det fanns en mängd frågetecken i skadeanmälan som gjorde att vi tittade närmare på ärendet, förklarar Anders Lindstrand, som själv har ett förflutet som brottsutredare vid polisen, och fortsätter:

– Min bedömning är att vår utredning visar att det finns anledning att anta att ett grovt brott förövats.

Bland oklarheterna Lindstrand pekar på är varför det tog 12 timmar innan 41-åringen slog larm om att maken saknades. Likaså att hon under den inledande polisutredningens gång, ändrade sina vittnesutsagor. Det senare bekräftas av Lars Rogenfelt, numera pensionerad polis som ledde utredningen kring dödsfallet.

If:s utredare hindrades också av polisen att förhöra den polispatrull som var först på plats efter larmet.

Men någon formell förundersökning inledde aldrig av polisen, en omständighet som If nu begärt överprövning av.

Boende i området där sommarstugan är belägen, minns också drunkningsfallet:

– Jag minns att de hittade honom vid bryggan, fast båten låg långt ute på sjön. Man sa att han hade varit ute under kvällen. Vi var också på sjön vid den tiden men såg honom aldrig. Det var lite konstigt, säger en boende i området som vill vara anonyma.

Förhörde polisen er?

– Nej, det var aldrig någon som frågade något.

Ärendet finns nu hos överåklagaren vid Utvecklingscentrum i Göteborg, sedan såväl polisen som åklagarkammaren i Västerås beslutat att inte ändra det ursprungliga beslutet.

– Vi har redan i vår begäran om överprövning lämnat ut delar av vår egna undersökning, säger Anders Lindstrand.

Ärendet ska nu överprövas av åklagare i Göteborg. Men åklagare i Västerås kan själva inleda en förundersökning kring maken i sjön.

– Man kan inleda en förundersökning. Om ny information tillkommer så kan åklagaren i ett nedlagt ärende fatta beslut om att inleda förundersökning. Det finns en sådan teknisk möjlighet för åklagare och det finns det för polisen också, säger åklagare Johan Fahlander, som leder förundersökningen om mordet i sommarstugan, till TT.

Har det inletts någon förundersökning om mannen som hittades död i sjön?

– Jag har inte fattat något sådant beslut om att inleda förundersökning angående det. Om det finns någon annan åklagare någonstans som gjort en annan bedömning så har jag inte kännedom om det.

Anders Lindstrand hoppas nu att överåklagaren fattar beslut om att en förundersökning faktiskt inleds:

– Vi har uppgifter i våra utredningar som jag är säker på att polisen är intresserad av. Uppgifter som också kan föra polisens utredning framåt även när det gäller det senaste mordet. Om någon åklagare eller utredare visar intresse kan jag överlämna uppgifterna direkt, slutar Anders Lindstrand.