Greybird Swedens indirekta anklagelse om löftesbrott skapar en del frågetecken. Vid Kommunföretag AB:s styrelsesammanträde i augusti informerade logistikbolagets vd David Hofmann Kommunföretag AB:s styrelse om att Greybird ska starta pilotskolan i nu september. Detta utifrån den kunskap logistikbolaget hade då.

Enligt Greybirds vd Peder Strauss är det dock felaktigt. Till följd av att Eskilstuna kommun inte kunnat erbjuda studentbostäder till piloteleverna blir utbildningsorten flyttad till Ljungbyhed i Skåne. Åtminstone tills kommunen kan erbjuda studentbostäder till eleverna, vilket man blivit lovade, hävdar Greybird.

Johan Holmqvist (oberoende ledamot nominerad av Moderaterna) är styrelseordförande i Eskilstuna Logistik AB.

– Det har inte getts några löften (om studentbostäder) från logistikbolagets sida. Huruvida någon annan del av kommunen har gett några löften kan jag inte uttala mig om. Jag förutsätter dock att såna löften aldrig ges för det vore oacceptabelt, säger Johan Holmqvist.

Han understryker att det aldrig, så vitt logistikbolaget vet, ges några löften om bostäder till företag som ska etablera sig.

– Det betyder inte att han (Peter Strauss på Greybird) inte har uppfattat det som ett löfte, och det kan jag bara beklaga. Vi vill alltid försöka hjälpa de som har, eller är på gång att etablera sig i Eskilstuna. Men bostadsfrågan har vi inte rådighet över, säger han.