I frågor som rör bland annat hyresrätter i Eskilstuna. I båda dessa frågor svarar också övriga partier ja.

– Vi har ett högt bostadsbyggande i Eskilstuna och vi ser inga tecken just nu på att det skulle avta, skriver Arne Jonsson, gruppledare för Centerpartiet i Eskilstuna. Människor efterfrågar olika boendeformer och i princip tycker jag att efterfrågan ska styra det som produceras.