I våras fick ett 50-tal studenter på Mälardalens högskola en förfrågan från Eskilstuna kommun om att ta fram förslag på ny utformning av gångvägen som leder till Årby naturreservat.

[map type="google-maps" lat="59.387495402520486" long="16.5189113952149" zoom="13" view_type="roadmap" marker="true"]

– Syftet var att förstärka och förbättra entrén till reservatet. Tunneln som leder dit har varit nedklottrad och tråkig. Så vi ville lyfta upp den och vände oss till Mdh som vi samarbetat med i tidigare projekt, säger kommunbiolog Gunilla Frenne på park- och naturavdelningen.

Artikelbild

Ju närmare naturreservatet man kommer, desto mer färg i motiven.

Den vinnande gruppens bidrag står nu färdigt för beskådande och Oscar Zens – som ligger bakom den konstnärliga utformningen – är nöjd med resultatet.

– Jag tog fasta på ordet entré. Grundtanken är att det mekaniska möter det organiska och jag har strävat efter att få med barnperspektivet.

Färgskalan skiftar ordentligt och blir starkare och varmare ju närmare naturen man kommer. Från Årby, och stadens håll, består motiven bland annat av bilar och mobiltelefoner för att sedan växla över till fantasieggande växter och djur. Människorna i miljön har högst medvetet antagit en lekfull och utforskande robotliknande form.

– Jag ville inte fastna i stereotyper som betraktaren skulle kunna ifrågasätta. Nu kan alla känna igen sig, säger 27-åriga Oscar Zens, som tidigare varit med och målat tunnelväggen under järnvägen vid Västermarksrondellen.

Artikelbild

Målningen i den långa tunneln tog tre veckor att färdigställa.

Han har alltid gillat att måla och teckna men har under de senaste sex åren jobbat som snickare.

– Jag gick byggprogrammet på gymnasiet men har gått ett år nu på Mdh:s program för informativ illustration. Det är lite av en barndomsdröm att få hålla på med det här. Jag skulle gärna göra film eller animera spel i framtiden men man vet ju aldrig hur det blir.

Artikelbild

Oscar Zens står bakom den konstnärliga utformningen i tunneln under E 20. – Jag ville få med barnperspektivet, säger han.

Under de tre veckor det tagit att spraymåla tunneln har han mött många positiva reaktioner från förbipasserande.

– Det är många som sagt att det ser fint ut. Sen uttrycker de en oro över att det ska bli nedklottrat. Själv är jag just nu mest angelägen om att kommunen ser till att belysningen i tunneln kommer att fungera.

Tanken är att målningen ska inspirera fler Eskilstunabor att ta sig till Årbyreservatet för att njuta av den fina naturen. Konstnären själv är dock inte någon utpräglad naturbesökare.

– Jag var ute en hel del i naturen förr men ser mig mer som en datanörd nuförtiden, säger han och skrattar.

Förutom Oscar Zens stod följande Mdh-studenter bakom det vinnande förslaget: Lina Luthman, Marie Pirre Massamba, Sara Meijer Lönnroth och Eva Lindblom.