Den nya kampanjen grundar sig i energibolagets nollvision, att inget som går att återvinna ska förbrännas. Ordet brännbart att tas bort från återvinningscentralerna och ersättas med "övrigt" för att minska att produkter slängs i fel påsar och containrar. Förändringen kommer att ske på återvinningscentraler i både Eskilstuna och Strängnäs.

– Det är ungefär 70 procent som slängs i brännbart som går att återvinna, och visionen är att produkterna ska gå tillbaka till tillverkning av föremål, säger Vesa Hitula, återvinningschef på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

För att få fler människor att sortera återvunnet material kommer Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö att informera och hjälpa personer om vad som ska slängas i hushållsavfall.

Artikelbild

| I dag är det 70 procent av det som slängs i brännbart som skulle kunna återvinnas.

– Vi kommer att samarbeta med bostadsföreningar och ha dagar där vi informerar om sortering, fortsätter Vesa Hitula.

Vesa Hitula tror inte att förändringen kommer att fortsätta att leda till att folk slänger brännbart i övrigt.

– Folk kommer att anstränga sig mer och sortera bättre. En annan nyhet är att inga svarta säckar kommer att tillåtas i övrigt containern, säger han.

I dag är det en tredjedel av det som slängs i hushållsavfall som skulle kunna återvinnas, om det sorteras på rätt sätt, uppger Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Mestadels rör det sig om plast och pappersförpackningar som idag bränns istället för att återvinnas. Det skulle kunna leda till att 16 miljoner träd sparas per år, menar energibolaget.

Kampanjen med att ta bort ordet brännbart på återvinningscentraler sker i oktober, men redan nu arbetar Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö med att informera och berätta om avfallssortering, uppger Vesa Hitula.