Efter Men inte på grund av att barnen fått avslag på assistansen.

Under måndagen hördes ord som institutioner och barnhem i debatten. Vad tänkte du när du hörde det?

– Barn ska bo hos sina föräldrar. Och det ska vi som kommun i största möjliga mån hjälpa dem att göra. Det finns ingen annan utgångspunkt. Och orkar inte föräldrarna då måste vi vara med och ge mer stöd, vård och omvårdnad naturligtvis.