Det var den 13 februari som den oanmälda kontrollen gjordes. I den rapport som nu har upprättats finns en hel rad smutsiga platser listade. Inspektören hittade bland annat smuts i en mikrovågsugn, i golvbrunnar i anläggningen och i besticklådor.

Dessutom hittades någon form av beläggning i en slushbehållare, en beläggning som i rapporten beskrivs som "svartsmuts/mögeltillväxt".

‒Det var antingen smuts eller mögeltillväxt, förklarar inspektören Yasmin Qais Albazaz, som genomförde den oanmälda kontrollen.

Artikelbild

Munktellbadet i Eskilstuna.

Yasmin Qais Albazaz konstaterar i rapporten att badrestaurangen har bra rutiner för rengöring, men att rutinerna inte verkar ha följts av personalen. Ingen verkar heller ha kontrollerat att rutinerna följts.

Det har det dock blivit ändring på, enligt restaurangchefen Jan-Peter Ståhl. Enligt honom har alla brister inspektören hittade redan rättats till.

‒Allt det här är redan åtgärdat. Och vi har gått igenom rutinerna, så det är också åtgärdat, säger han.

Hur det har kunnat bildas misstänkt mögel i en slushbehållare vet han inte på rak arm, men han tror att det kan ha skett när den inte har varit i gång.

‒Den har antagligen varit avstängd, och då har det blivit tillväxt i den.

Dagen efter den oanmälda inspektionen, den 14 februari, kom inspektören Yasmin Qais Albazaz tillbaka till restaurangen för en uppföljande kontroll. Då kunde hon konstatera att slushmaskinen var rengjord.

Vad det var för typ av beläggning eller tillväxt i slushmaskinen vid den första kontrollen är alltså inte helt klarlagt.

Om det nu var mögel, vad innebär det?

‒Det finns ju en risk att människor får i sig det. Vissa är känsligare än andra och det finns en risk att man blir sjuk. Det beror ju också på hur mycket man får i sig, säger Yasmin Qais Albazaz.