Under de senaste åtta åren har mer än hälften av det sorterade matavfallet i Eskilstuna gått till förbränning i stället för att rötas och ombildas till biogas. Det kunde Eskilstuna-Kuriren berätta i en granskning som publicerades under lördagen. Avslöjandet har lett till starka reaktioner på sociala medier där många är besvikna och känner sig lurade.

En av dem som reagerar starkt på avslöjandet är Marielle Lahti, gruppledare för Miljöpartiet i Eskilstuna.

– Jag blev först lite chockad när jag läste det och tänkte; "det kan inte stämma". Men det gör det ju tyvärr och det är riktigt illa.

Hon var under lördagen i kontakt med partiets representant i energibolagets styrelse som berättade att styrelsen inte har informerats av bolagets ledning.

– Det har ju pågått under många år och varit satt i system. Informationen har uppenbarligen undanhållits styrelsen, säger Marielle Lahti som kräver att åtgärder vidtas omedelbart.

– Det är en ledningsfråga och någon måste ta ansvar. Bolaget har missbrukat medborgarnas förtroende.

Hon befarar att Eskilstunas varumärke som framstående miljökommun skadas.

– Det är många Eskilstunabor som har känt stolthet över att bidra till en bättre miljö genom att sopsortera. Invånarna har ställt om sitt vardagsliv för att bidra till och vara en del i kretsloppet. Nu finns risken att många funderar varför de ska lägga ner tid och energi på miljön när bolaget inte bemödar sig om att göra sin del av arbetet och ansvaret.

Marielle Lahti poängterar att det inträffade hade kunnat undvikas om styrelsen varit informerad.

– Då hade de kunnat fatta beslut om nödvändiga nyinvesteringar. Matavfallet ska rötas, det ska inte gå till förbränning. För att Eskilstunabornas förtroende för bolaget ska återupprättas krävs att bolaget ber om ursäkt, vidtar kraftfulla åtgärder och ser till att matavfallet hanteras som det ska.

Partiet kräver att frågan om hanteringen av matavfallet tas upp när styrelsen för Eskilstuna Energi och miljö sammanträder på tisdag.

– Det som hänt är oerhört allvarligt och frågan måste upp på bordet.