Mötet var initierat av justitieminister Morgan Johansson och hans stab som bjudit in Tidningsutgivarna, TU, för att diskutera kring det hatmaterial som tillgängliggörs via plattformar som Facebook, Twitter och Youtube. Med på mötet var Jeanette Gustafsdotter, vd på Tidningsutgivarna, TU, Expressens chefredaktör Thomas Mattsson samt Eskilstuna-Kurirens chefredaktör Eva Burman.

‒Det var ett bra möte. Morgan Johansson var lyhörd och intresserad och har en vilja att förändra situationen. Det är en viktig fråga för demokratin att nätjättarna tar ansvar för vad de sprider. För i dag är sociala medier en tummelplats för extremerna, säger Eva Burman.

Att Eskilstuna-Kuriren var inbjuden till mötet beror bland annat på att tidningen varit utsatt för olika typer av hot och hatkampanjer. Det i sin tur hänger ihop med de granskningar som tidningen gjort av den högerextrema miljön i sociala medier.

Diskussionen på mötet kom att handla mycket om att de stora nätjättarna inte tar tillräckligt ansvar för det material de sprider.

‒Enligt deras egna regelverk ska hotfulla och/eller hatiska inlägg tas bort inom 24 timmar men det fungerar inte. Morgan Johansson sa att han vill ställa hårdare krav på de internationella nätaktörerna så att de vidtar någon form av självsanering. Om inte det leder någonstans så överväger han att skärpa den svenska lagstiftningen, säger Eva Burman.

En annan fråga som togs upp var nätjättarnas obefintliga tillgänglighet, att det är i princip omöjligt för privatpersoner att komma i kontakt med exempelvis Facebook. Något som Morgan Johansson anser vara helt oacceptabelt.

‒Problemet med hat och hot är på intet sätt något som enbart journalister utsätts för. Det är lika vanligt att politiker, tjänstemän eller privatpersoner hotas. Det som är anmärkningsvärt är att det är näst intill omöjligt att komma i kontakt med dessa nätjättar. Jag har lyckats men enbart i egenskap av chefredaktör. Frågan är då hur du ska göra om du är en privatperson. Det går inte, det är helt omöjligt i dagsläget, säger Eva Burman.

Regeringen ska nu bjuda in företrädare för Facebook, Google och Twitter för att – tillsammans med representanter för svenska medier – diskutera de uppenbart olagliga hatvideor som sprids av de olika nätjättarna. De ska också diskutera hur kommunikationen med bolagen kan förbättras.

‒Mötet är satt till den 13 april. I ett första skede vill jag se en dialog och en självsanering. Det är ju så vi har löst det för de traditionella medierna, men om det inte går är jag inte främmande för att gå fram med lagstiftning, antingen på nationell nivå eller på EU-nivå, säger justitieminister Morgan Johansson till TT.

Han räknar med att representanter för de berörda företagen kommer och att de vill se förbättringar.

‒De vill ju inte sammankopplas med hat och våld. Jag tror de förstår att de nu är i ett sådant läge att de är beredda att lyssna på kritiken.