63 794 personer, motsvarande 79,9 procent av de röstberättigade, röstade i kommunvalet i Eskilstuna. Det visar Valmyndighetens preliminära siffror efter valnatten. Det innebär att Eskilstunabornas vilja att påverka kommunpolitiken har ökat något sedan valet 2014, då valdeltagandet var 79,3 procent.

– Den snabba analysen är att vi följer samma utveckling som i landet, när valdeltagandet generellt ökar så ökar även valdeltagandet i kommunen, säger Hans Gardelin, ordförande i valnämnden i Eskilstuna kommun. Det är en positiv utveckling, vi vill att så många som möjligt ska delta i demokratin.

Till skillnad från i riksdagsvalet, där endast den som är svensk medborgare får rösta, får även invånare som inte är svenska medborgare rösta i valet till kommun och landsting.

Liksom vid förra valet skiljer sig valdeltagande stort åt mellan Eskilstunas 59 valdistrikt. I Skogstorp södra, där valdeltagandet 2018 var som högst, tog 93,6 procent av de röstberättigade ställning i kommunvalet. I Råbergstorp-Lagersberg, där valdeltagandet 2018 var som lägst, var det 58,6 procent som röstade. Även i valet 2014 hade dessa distrikt högst respektive lägst valdeltagande i Eskilstuna. Samtidigt har valdeltagandet i båda distrikten ökat sedan förra valet; i Skogstorp södra från 91,4 procent 2014 och i Råbergstorp-Lagersberg från 55,5 procent 2014.

– Varför det fortsätter att skilja sig åt mellan distrikten är något som man kan analysera, det är dock inte valnämndens uppgift, säger Hans Gardelin. Till viss del tror jag att valdeltagande är ett beteende som går i arv. Till kommande val kan det också behövas ännu mer information om hur röstningsförfarandet går till, framförallt för att nå ut till förstagångsväljare.

Högt valdeltagandet hade även valdistrikten Borsökna, Tumbo och Odlaren-Hagnesta i Eskilstuna, där valdeltagandet var 90 procent eller mer. I valdistrikt som Fröslunda-Björkhultsvägen och Årby-Navigatören låg valdeltagandet strax under 61 procent.

Med samtliga distrikt i Eskilstuna inräknade är Socialdemokraterna fortsatt största parti i kommunen, med 35,2 procent av rösterna. Följer gör Sverigedemokraterna och Moderaterna med 19,5 procent respektive 18,7 procent.

I Strängnäs har valdeltagandet minskat sedan valet 2014. Totalt röstade 21 838 personer i kommunvalet i Strängnäs, procentuellt lika många som i Eskilstuna – 79,9 procent. Det är en minskning från förra valet då valdeltagandet var 82,3 procent. Högst var valdeltagandet i Finninge, 88,7 procent, lägst i Stadsskogen, 68,8 procent.

– Det gjorde mig förvånad att valdeltagandet i Strängnäs har sjunkit jämfört med förra valet, säger Karl-Arne Ahlqvist, valsamordnare i Strängnäs kommun. Det är ett faktum att förtidsrösterna har ökat mycket i år och vi upplevde även att det var köer överallt till vallokalerna i går, så det är förvånande. Men någon teori om varför det har minskat, det har jag inte.

I Strängnäs är Moderaterna störst med 30,5 procent av kommuninvånarnas röster. Socialdemokraterna backar 3,3 procentenheter och landar på 21,1 procent, medan Sverigedemokraterna går fram 3,5 procent och blir kommunens tredje största parti med 14,9 procent av rösterna.

Även i Flen minskade valdeltagandet till kommun. Totalt 10 172 personer röstade i Flen, vilket motsvarar 79,6 procent av de röstberättigade. I förra valet var den siffran 80,5 procent. Som störst var valdeltagandet i Mellösa där 86,1 procent röstade i kommunvalet, lägst i Flens södra där 72,2 procent röstade.

Liksom i Eskilstuna är Socialdemokraterna det största partiet i Flen 2018, följt av Sverigedemokraterna och Moderaterna.

De siffror som presenteras dagen efter valdagen är preliminära. Först när Sveriges länsstyrelser räknat alla röster igen kommer de slutgiltiga siffrorna att presenteras.