Vid en kontroll den 23 januari i år upptäcktes att en metallbit i hjärtstartar-kåpans låsning hade lossnat. Utan förseglingen "tror" apparaten att locket är öppet vilket gör att hjärtstartaren förbrukar batterikraft och tids nog laddas ur. 

Den aktuella hjärtstartaren är en av 50 som finns registrerade inom Region Sörmland och var placerad på en avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Övriga defibrillatorer har, enligt regionen, undersökts efter händelsen utan att man hittat några fler fel.

Region Sörmland har anmält tillbudet till Läkemedelsverket samt underrättat leverantören. Av anmälan framgår bland annat att regionen misstänker produktfel, och man påtalar att det är andra gången som samma fel uppstår. 

Vid det första tillfället, sommaren 2019, ska dock metallbiten i defibrillatorns kåpa ha hamnat ur läge efter att en defibrillator på kirurg- och urologikliniken fallit i marken.

Enligt regionens pressavdelning handlar det om en enklare typ av hjärtstartare, inte de större och mer avancerade, som finns på exempelvis akutmottagningarna. Batteritiden uppges vara cirka fyra år.

"Leverantören har upprättat en intern incidentrapport. Vi inväntar svar. Verksamheten anmäler detta enligt gällande rutin, det har inte varit någon fara för patienter" skriver pressavdelningen.

Av anmälan till Läkemedelsverket framgår dock att händelsen hade kunnat orsaka dödsfall eller allvarligt försämrad hälsa.