Flens kommun hade under 2017 flest antal anmälningar av våldsbrott per invånare jämfört med övriga kommuner i Sörmland. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning gällande förra året. Andrej Börjesson, beredskapssamordnare i Flens kommun, berättar om kommunens brottsförebyggande arbete.

‒Generellt ingår insatser från flera olika parter och vi i kommunen har viktig en samverkan med polisen. Men utifrån det ansvar som vi som kommun har, så är det drogförebyggande arbetet viktigt. Narkotikabrott är en typ av brott som kan få flera följdeffekter. I det kommunala uppdraget arbetar skolan förebyggande för att barn och unga inte ska hamna i narkotikaverksamhet, säger Andrej Börjesson, och fortsätter:

‒Socialtjänsten jobbar även med individer utifrån deras olika behov med missbruksproblematik. De har mer handfasta åtgärder ute i bygden.

I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning framkom även att var tredje kvinna i Flen, Katrineholm och Vingåker upplever otrygghet. Och kommunens arbete handlar inte bara om att förebygga brott, förklarar Andrej Börjesson, utan även om att människor ska känna sig trygga.

‒Och i kommunens arbete ska ett jämställdhetsperspektiv genomsyra allt som görs, säger Andrej Börjesson.

‒Vid våra trygghetsvandringar kommer det fram vad man upplever som otryggt. Det kan handla om lyktor som är trasiga eller grenar som skymmer.

Kommunen arbetar även med fler initiativ, som Trygg vuxen. Det är ett samarbete mellan fritidsgårdarna och Räddningstjänsten, vilka tillsammans under kvälls- och helgtid besöker olika områden runt om i kommunen och arbetar med att bygga relationer med barn och ungdomar.

En annan viktig del i trygghetsarbetet är även de medborgarlöften som kommunen och polisen arbetar med, förklarar Andrej Börjesson. De nya medborgarlöftena för 2018 signerades under torsdagen av Flens kommunchef Håkan Bergsten och Polisens lokalområdeschef Anders Gölevik.