Kan du lova att barn och barnbarn kan gå hem på kvällen utan att utsättas för grova brott?

– Vi kan inte lova att du och ditt barn aldrig skulle bli utsatta men om vi (fick) bestämma skulle känslan av trygghet stärkas och fler kriminella sättas bakom lås och bom, svarade Kim Fredriksson.

Tidningen ringer upp Kim Fredriksson.

Kan du förklara varför risken för att utsättas för brottslighet är högre för barn än för hbtq-personer?

– Vi har nog misstolkat frågan om hbtq-personer. Båda svaren syftar till att vi ska göra allt vi kan för att alla, barnfamiljer, barn, hbtq-personer, personer med annan etnisk härkomst, äldre, ska kunna känna trygghet på gator och torg. Det vore naivt att tro att man aldrig ska utsättas för något men vi ska absolut jobba för det, säger han.

Så du borde ha svarat nej på båda frågorna?

– Precis, svaret på frågan om hbtq-personer kan gå trygga på gatan ska också vara nej.

Även Liberalerna ger olika svar på de två frågorna. Liberalerna lovar att hbtq-personer "kan gå trygga på gatan", men svarar nej på frågan om barn och barnbarn kan gå hem på kvällen utan att utsättas för grova brott.

– Är det så att någon ändå attackerar en hbtq-person så ska vi ha poliser som hinner utreda dessa brott och ge offret stöd, skriver liberalernas Stefan Krstic.

Moderaterna har besvarat båda frågorna med ja, och Socialdemokraterna båda med nej.

Vänsterpartiet, som svarat att hbtq-personer kan känna sig trygga, hade (i går eftermiddag) inte besvarat den andra frågan.