Med drygt en vecka kvar till val presenterade Miljöpartiet sina vallöften för skolan. Situationen i Eskilstunas förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är enligt Marielle Lahti (MP) på många håll oacceptabel.

– Personal, barn och unga känner sig inte trygga i skolan, så får det inte vara, säger hon.

Inför kommande mandatperiod vill Miljöpartiet se främst tre insatser för att förbättra skolsituationen för personal och för barn och unga.

De vill införa en lokal skolkommission där representanter från bland annat Förskoleupproret, socialtjänsten, polisen och lärarprofessionen, till exempel Lärarförbundet, ska samarbeta.

– Vitsen är att skapa ett långsiktigt forum där den olika expertisen kan samverka. Det finns inget sådant forum i Eskilstuna i dag och det är tydligt att det behövs. Vad jag vet finns det inget liknande i någon annan kommun, så det kan bli en ny Eskilstunamodell.

Förutom en skolkommission vill Miljöpartiet införa ett maxtak på förskolegrupper och en satsning på att Fryshuset, en slags ungdomsgård och nätverk, ska etablera sig i Eskilstuna.

En exakt siffra på var maxtaket för förskolegrupperna bör ligga har Marielle Lahti inte i dagsläget.

– Jag vill inte föregå en utredning. Men det vi vet nu är att en treåring inte kan knyta an till så många personer som barnet måste göra i dag och att vissa som jobbar inom förskolan inte kan namnet på barnen. Situationen är inte hållbar, säger hon.

Vad gäller Fryshuset, som redan aktivt arbetar i bland annat Borlänge och Husby, ser Lahti att en etablering bör ske så snart som möjligt. Grunden för verksamheten är, enligt Lahti, att få unga att välja en annan livsstil än den kriminella.

– Jag tror att Fryshusets koncept skulle fungera bra i Eskilstuna. Vi behöver en långsiktig verksamhet på plats i Eskilstuna. Det finns redan flera ställen dit unga kan vända sig, till exempel Ung Fritids verksamhet, men det behövs ett helhetsgrepp. Det ansvaret kan vi politiker inte lägga på Ung Fritid som har ett bredare verksamhetsmål.

Kommer de här tre insatserna räcka för att få en bättre skola?

Nej. Men utan de här tre punkterna ligger vi illa till. Den tillsatta skolkommissionen kommer med all säkerhet komma med andra förslag till insatser som behövs. Så på ett sätt ja, punkterna kan räcka, förutsatt att vi politiker vågar ge skolkommissionen ett starkt mandat, säger Marielle Lahti.