Dubbel bemanning och fem insatser om dagen. Så såg omsorgen och hjälpen ut för en MS-sjuk person i Eskilstuna. I alla fall på papperet.

Men när den MS-sjuka börjar berätta om sin situation för sin handläggare är det en helt annan verklighet som kommer fram.

Nu har en enhetschef lämnat in en Lex Sarah-rapport om missförhållanden till kommunen.

"Värt att nämna är att detta är en brukare som aldrig tidigare har framfört klagomål."

Vårdtagaren berättar för handläggaren om personal som ställer in insatser trots att de är schemalagda, personal som dyker upp ensam trots att arbetet kräver dubbel bemanning, personal som slår ihop två insatser till en trots att hen har rätt till fem insatser per dag. Men samtalen rör även personal som helt uteblir från insatser.

Konsekvenserna blir allvarliga. Så här skriver enhetschefen i rapporten:

"Brukaren har på grund av detta i långa stunder fått ligga i sin egen avföring då personal inte erbjuder stöd med hygien samt uteblir från insatser."

När kommunens kvalitetssäkerhetssamordnare ringt upp för att bemöta det som framkommit samt fråga efter namn på personal som missköter sig har vårdtagaren inte känt sig bekväm med att namnge personal.

Men det finns ytterligare en anledning till att personen inte lämnar några namn:

"Problemet tycks också vara så utbrett att det är svårt att peka ut individer."

En av åtgärderna som har vidtagits är att informationen som står i personalens scheman har blivit tydligare. Enhetschefen skriver vidare att det kan bli aktuellt med byte av utförargrupp.

"Även om byte av utförargrupp lyckas så anser jag att detta är ett allvarligt fall som behöver utredas grundligt för att komma till botten med hur detta har kunnat ske."

Sara Morgan är tillförordnad områdeschef socialpsykiatri, arbete och aktivitet vid Eskilstuna kommun. Nu har en Lex Sarah-utredning inletts med anledning av rapporten.

– Vi har startat en utredning. Då är det en oberoende person som gör utredningen, en person som alltså inte jobbar på enheten och som inte har något med arbetet på enheten att göra. Den utreder vad som har hänt och var vi har brustit.

Vad tänker du när du läser rapporten?

– Vi ser väldigt allvarligt på den här rapporten. Sånt här ska inte behöva hända i våra verksamheter. Det är därför vi har startat en utredning nu, just för att vi ser allvarligt på det. Syftet är att vi ska bli bättre och kunna hindra att sånt här uppstår i framtiden.

– Det är samma krav på den här personalgruppen som på våra övriga personalgrupper. Vad den här situationen beror på det får utredningen visa. Och vi ska försöka vara klara med den här utredningen inom den här veckan. Vi försöker alltid utreda skyndsamt, säger Sara Morgan.

När kommer den drabbade personen att märka några förändringar?

– Den personen har redan märkt en förändring. Ansvariga för enheten har kontakt med personen och följer upp.