Kvinnan som är i 30-årsåldern ska enligt en åklagare vid Ekobrottsmyndigheten ha bedrivit näringsverksamhet i enskild firma och lämnat oriktiga uppgifter i mervärdesskattedeklarationerna till skatteverket.

"Förfarandet har inneburit fara för att skatt eller avgifter om sammanlagt 699 677 kronor felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till henne eller annan", skriver åklagaren bland annat i stämningsansökan mot kvinnan. Kvinnan misstänks också ha misskött bokförningen i firman och ska också enligt åklagaren ha hjälpt två andra kvinnor med företag att lämna oriktiga uppgifter till skatteverket. Dessa åtalspunkter rubriceras som grovt skattebrott och skattebrott, eller medhjälp till brotten.

Från stämningsansökan: "... kvinnans medverkan har bestått i att hon givit NN information om aktuellt brottsupplägg och hjälpt henne att deklarera och lämna oriktig uppgift till skatteverket."

En av de andra kvinnorna dömdes för skattebrott till skyddstillsyn och samhällstjänst av Eskilstuna tingsrätt tidigare i våras.

Under rättegången erkände hon och berättade att hon aldrig hade bedrivit någon verksamhet som det var planerat i firman. Hon var fattig och det var hennes vän (den nu åtalade kvinnan) som tog initiativ till upplägget, berättade hon. Vännen hade tidigare lyckats få ut pengar från skatteverket på det sättet och planen skulle ha varit att de båda kvinnorna skulle dela på pengarna. Men när skatteverket hörde av sig om deklarationen tyckte hon det var jobbigt att ljuga och meddelade vännen att hon inte ville fortsätta.

Händelserna som de olika åtalen gäller, har ägt rum under 2017.