Redan innan beslutet om att underkände tillståndskravet.

Länsstyrelsen menar att passivt pengainsamlande genom tiggeri närmast kan jämföras med det som görs av gatumusikanter som enligt förarbetena till ordningslagen inte kräver tillstånd.

Eskilstuna kommun har nu bestämt sig för att överklaga till förvaltningsrätten. Eftersom det måste ske inom tre veckor, och kommunstyrelsen inte sammanträder förrän efter valet, har det gjorts genom ett ordförandebeslut av Jimmy Jansson, i dialog med majoritetskollegorna Jari Puustinen (M) och Arne Jonsson (C).

– Vår intention är att hitta en väg framåt för de cirka 5 000 människor i Sverige som lever under miserabla förhållanden i skogsdungar och under viadukter, säger Jimmy Jansson.

– Att jämföra det med musikanter är att göra det väldigt enkelt för sig. Om man frågar människor i största allmänhet tror jag att de också tycker att man inte kan göra en sådan jämförelse.

Enligt ordningslagens 3:e kapitel krävs det inte tillstånd om en offentlig plats tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning.

I överklagandet skriver Eskilstuna kommun:

"I många fall sitter personer på en och samma plats dag efter dag, vecka efter vecka. Den passiva pengainsamlingen som förekommer i dag i Eskilstuna kommun pågår kontinuerligt och är alltså mycket sällan vare sig tillfällig eller obetydlig."

Jimmy Jansson vill inte sia om utgången i förvaltningsrätten, men om det blir nej även där är kommun beredd att gå vidare ända upp Högsta förvaltningsdomstolen, som är sista instans.

– Vi är medvetna om att det här kanske inte går att göra, säger Jimmy Jansson.

– Men då är det också en signal till riksdagen att ta ställning till om det här ska fortsätta eller om det går att göra något på nationell nivå.