Varje morgon hoppar Sermon Shaba och dottern på buss 820 mot Strängnäs vid Fristadstorget. Vid Kungsladugårdsgatan kliver dottern av och promenerar den sista biten upp till skolan British junior. Själv fortsätter Sermon Shaba till arbetet i Strängnäs. Rutinen har fungerat bra i ett drygt år. Men när dottern på måndagsmorgonen sin vana trogen tryckte på stoppknappen fortsatte busschauffören förbi hållplatsen.

– Hon tryckte om och om igen. Till slut sprang jag fram och sa åt honom att han måste stanna. Då sa han att hon inte fick kliva av där. Vi fick hoppa av vid Ekängens IP och gå 1,5 kilometer tillbaka till skolan. Jag tycker att det är omänskligt att göra så mot ett litet barn, säger han.

Sermon Shaba tog kontakt med Sörmlandstrafiken och anmälde händelsen. Där beklagade man det inträffade men förklarade att chauffören faktiskt gjort rätt. Landsvägslinjer är busslinjer som knyter samman de större orterna inom länet. Vissa hållplatser inom städerna används därför enbart för av- eller påstigning.

Enligt Thomas Fylkehed, trafikutvecklare på Region Sörmland, är tanken med linjerna att främja pendlandet. Syftet med enbart av- eller påstigning är att hålla nere restiderna.

[fakta nr="1"]

– De här längre linjerna ger oss en bra marknadsandel för kollektivtrafiken. Det finns stadsbusstrafik vars syfte är att knyta ihop hållplatser inom respektive stad. Samtidigt handlar det om olika intressen. Det är förståeligt att man reagerar. Vår ambition är att så många som möjligt ska få en så bra resa som möjligt, säger han.

Sermon Shaba är kritisk till att det inte framgår tydligare för passagerarna att vissa hållplatser enbart är till för påstigning. Han ifrågasätter också hur hans dotter, och andra barn med henne, i över ett års tid dagligen kunnat åka samma buss utan några problem.

– Det står "nästa Kungsladugårdsgatan" på skärmen i bussen. Rösten som ropar ut hållplatserna säger samma sak. Jag började själv ta med min dotter efter att en kvinna som pendlar med mig gjorde det. Ingen har sagt något och sedan blir vi plötsligt inte avsläppta. Vi kanske har en skyldighet att läsa tidtabellen, men de måste vara tydligare, säger han.

Thomas Fylkehed konstaterar att det inte finns någon tydlig skyltning som indikerar att ett stopp enbart är avsett för påstigande, men att informationen finns tillgänglig i tidtabeller och i den webbaserade reseplaneraren. Han påpekar att passagerare inte ska släppas av vid hållplatser som är avsedda för enbart påstigande.

– Det kan hända att föraren öppnar dörrarna, men det är inget erbjudande från oss att man ska kunna göra den resan. Man kan inte kliva på med premissen att man eventuellt får kliva av någonstans. Man måste helt enkelt ta reda på vilken resa man kan göra.