När Sverigedemokraterna lade fram förslaget att införa tillståndskrav för tiggeri i Norrköping, enligt samma modell som i Eskilstuna, sa de styrande partierna S, C, L och KD i Norrköping att de var intresserade.

Men sedan de fyra partierna haft möten med sina fullmäktigepolitiker backar de delvis i frågan, vilket Folkbladet var först med att rapportera om.

– Vi ratar inte Eskilstunamodellen men vi ser problem med den och vi vill pröva om det finns bättre modeller, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Ett av skälen till att politikerna backar från det ursprungliga förslaget är, enligt Stjernkvist, att det kommit väldigt mycket kritik mot det.

– Då ska man vara lyhörd. Det har kommit kritik från Socialdemokraterna men också från andra. Framför allt är de kritiska till att Eskilstunamodellen innehåller en tillståndsgivning som polisen ska sköta. Det tar i anspråk resurser från polisen. Man är också kritisk till att det innebär en avgift . Men framför allt, det som många varit oroliga för, är att detta ska göra situationen för de enskilda ännu värre, att de ska bli ännu mer utsatta. Det här är konsekvenser som vi vill undvika, säger Lars Stjernkvist.

Politikerna i Norrköping kommer dock att följa utvecklingen i Eskilstuna.

– Vi håller fortfarande med om att det finns en poäng och vi vill komma åt är möjligheten att veta vilka som finns i vår kommun. Vi har i dag en skyldighet, formellt och moraliskt, att hjälpa andra människor som vistas i vår kommun akut. Det som gör det svårt för oss att hjälpa tiggande EU-migranter är att vi har ingen kontakt med dem, vi kan därför inte ta kontakt med deras hemkommun eller hemland som vi gör med alla andra som befinner sig i en utsatt situation. Då säger en del att "det spelar väl ingen roll för Rumänien och Bulgarien struntar i dem" men vi tror inte att det behöver vara så.

Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson (S) tycker att Norrköping gör klokt i att avvakta och se vad som sker i kommuner som gått före.

– Norrköping är ju lika angelägna med att få människor ur tiggeri som Eskilstuna. Men det finns inget värde i att alla kommuner prövar samma sak. Ingen vet ännu i dag vad som är verkningsfullt. För Eskilstuna har det ingen betydelse alls. Vi har kommunalt självstyre och en majoritet som är överens om att pröva det spår vi valt, säger han.