Det är stilla och öde vid Sigurdsristningen i början av mars. Ljudet av fåglar samt ett och annat fjärran motormuller är allt som hörs.

Ristningen har funnits sedan 1000-talet och fortsätter att vara en följetong. Sedan det stod klart att kommunen satt i gång att bygga en ramp runt den berömda fornlämningen har debatten kring rampens utseende och funktion varit livlig. Diskussionen har bland annat gått ut på att byggnadsverket varit så dominerande att upplevelsen av hällristningen, i den tidigare relativt orörda naturen, gått förlorad.

Eskilstuna kommun har i det här fallet lyssnat på Eskilstunabornas kritik och i dag är träkonstruktionen, den stora trappan och murarna av sprängsten borta. Några plintar i berget är det enda som finns kvar av det omstridda jättebygget som kostat drygt fyra miljoner kronor. Plintarna omgärdas av ett stängsel som ska tas ner så snart marken är tillräckligt tinad för att avlägsna de fastkilade fundamenten.

Artikelbild

– Vi har haft en stenkonservator på plats som har undersökt området och han tror inte att det kommer bli några skador i berget när plintarna tas bort. Målet är att de ska vara borta innan sommaren, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör vid Eskilstuna kommun och ansvarig för projektet vid Sigurdsristningen.

Stubbar efter nersågade träd och jordiga sår i marklagret vittnar också om den tidigare byggnationen.

– Den jord som har tagits bort finns sparad och ska läggas tillbaka igen och de tre träd som tagits ner ska ersättas genom återplantering, säger Kristina Birath.

Tanken är att området ska bli helt återställt till sommaren. I sommar ska det alltså se ut ungefär som det gjorde innan bygget drog i gång.

Artikelbild

Men även om allt nu rivits är kommunens målsättning fortfarande att göra ristningen och besöksmålet vid Ramsundsån tillgängliga för så många som möjligt.

– Vi har anlitat en expert på tillgänglighet och vi har haft samråd med det kommunala rådet för funktionshindersfrågor och Funktionsrätt Sörmland. Vi för också dialog med Mora byalag, grannar och andra intressenter, säger Kristina Birath.

Artikelbild

Arkitektfirman White är anlitad som konsult och nya förslag på utformning ligger på skisstadiet.

– Vi ska till exempel förbättra ytorna runt parkeringen med toaletter och information för besökare, säger Kristina Birath.

Artikelbild

Än så länge finns inga beslut om hur det nya bygget ska se ut. Enligt Kristina Birath är det heller ingen brådska. Om det blir en ny typ av ramp eller inte, återstår att se.