Många äldre som bor kvar i sina hem behöver tillsyn på natten för att känna sig trygga. Hittills har det betytt att personal ur nattpatrullen klivit in i bostaden och tittat till dem, att de andas och mår bra. Det skapar trygghet, men har också nackdelar.

‒Vi har märkt att många blir störda och vaknar när nyckeln vrids om i låset eller märker att någon går i lägenheten, säger Peter Sandberg som är enhetschef för nattpatrullen.

Andra vill inte att någon ska komma in i bostaden där de sover eftersom det skapar en obehagskänsla.

Nu inför Eskilstuna ett alternativ – fjärrtillsyn med kamera.

‒Det är som en babymonitor, fast med större säkerhet.

För några år genomförde kommunen ett försöksprojekt med fjärrtillsyn där fem brukare fick testa. Försöket föll väl ut, och nu införs det permanent.

Personer som vill ha fjärrtillsyn får precis som för andra hemtjänstinsatser ansöka om det.

‒Det är alltså på inget sätt något tvång, de som föredrar fysisk tillsyn får det, säger Peter Sandberg.

När biståndsbeslutet är fattat planeras genomförandet noggrant tillsammans med brukaren. Man bestämmer bland annat var kameran ska placeras, hur ofta tillsynen ska ske, vad personen vill ha för alternativ om tekniken av någon anledning inte fungerar och hur nattpattrullen ska agera om de ser något konstigt. Det går också att kombinera fjärrtillsyn och fysiska besök.

Oftast placeras kameran i sovrummet, men det går också att få fler kameror.

Upptäcker nattpatrullen genom kameran att något inte är som det ska – till exempel att hen inte ligger i sin säng – ringer personalen brukaren eller åker ut till bostaden.

‒Vi kan också komma överens om att vi avvaktar och tittar igen efter ett tag, till exempel tio minuter.

Peter Sandberg poängterar att systemet är väldigt säkert och att brukaren inte behöver känna sig övervakad.

‒Vi spelar inte in någonting. Däremot registreras när vi tittat och vem som har gjort det, men inte vad man sett.

Han berättar att flera kommuner redan infört systemet och att det fungerat bra och är populärt.

‒Västerås har haft det länge och har mellan 80 och 100 kameror i gång.

Trots att Eskilstuna kom i gång för bara några veckor sedan har tre personer redan ansökt om och fått kameror.

Att fjärrtillsynen innebär att kommunen kan dra ner på personal betvivlar Peter Sandberg.

‒Snarare tvärtom. Kamerorna betyder att vi kan klara vårt uppdrag i framtiden och den personalutmaning vi har. Det är svårt att få tag på utbildad personal.