Under sommaren och hösten har Eskilstuna-Kuriren vid flera tillfällen berättat om att EU-migranter avhysts från bosättningar på kommunens mark i Odlarskogen. Men de flyttade bara några hundra meter vid varje tillfälle.

Jimmy Jansson framhöll då att det var oacceptabelt och att kommunen skulle skärpa kraven. Sedan dess har inte mycket hänt. Men nu ska nya, tuffare rutiner och regler vara på väg.

– Ja, vi från politiken har begärt fram en tydligare riktlinje för hur illegal markanvändning ska hanteras, bekräftar Jimmy Jansson.

Artikelbild

– Vi ska reagera snabbt mot illegal markanvändning, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det handlar om att reagera snabbt när någon olovligen slår sig ner på en plats för att stanna. Riktlinjerna ska tydliggöra i vilken ordning åtgärder ska sättas in och vem som gör vad.

– Det ska inte som i dag gå att flytta 100 meter bort, och att ingenting händer på flera månader. Utan kommunens organisation ska vara på igen och igen och igen och igen, naturligtvis i dialog med polisen. Det ska vara en uttalad strategi att vi inte låter det bero. Och det ska finnas resurser avsatta för organisationen.

Formellt handlar de nya riktlinjerna inte specifikt om EU-migranters bosättningar, men Jimmy Jansson sticker inte under stol med att det är det som är problemet i dag.

– Vi pekar inte ut någon speciell målgrupp, men lagen ska vara lika för alla. Det skulle inte vara okej för dig eller mig att leta upp en plätt mark i skogen och slå oss ner där för att sedan lämna den i stort kaos. Ska man upprätthålla ett samhälle som människor har tilltro till, som människor tycker det är värt att rösta i och betala skatt måste alla vara lika för lagen.

Hur går det för migranterna när de körs i väg gång på gång?

– Nej, det här löser inte problemet för dem. Det är en utsatt grupp och det är inte värdigt en välfärdsstat att människor bor under vidriga former. Men hur man än vrider och vänder på det är EU-migranterna inte Eskilstunabor, och inte medborgare i Sverige. Det krävs en rejäl diskussion för att hitta lösningar och den ligger utanför Eskilstunas kontroll.

– Kan EU lägga sig i Italiens budget kan man tycka att EU också kunde lägga sig i hur de här länderna förtrycker sina medborgare. Tills dess får vi lita till ideella krafter och människors välvilja om inte Sveriges regering och riksdag bestämmer något annat.

De nya riktlinjerna kommer sannolikt att fastställas av kommunstyrelsen i februari eller mars 2019.