Detaljplanen medger byggnation av totalt 400 lägenheter i kvarteren runt Munktellarenan. Byggherrarna som i tre etapper fram till år 2021 ska skapa "Västra Munktellstaden" är Kommunfastigheter, Reinhold Gustafsson Förvaltning AB samt Riksbyggen.

De första 135 bostäderna ska börja byggas vid årsskiftet och väntas vara inflyttningsklara våren 2019. Byggnaderna i etapp ett har formen av ett U, med öppningen mot ån. Reinhold Gustafsson bygger närmast vattnet, Riksbyggen i mitten och Kommunfastigheter närmast arenan.

Antalet våningar varierar mellan tre och sex och nästan alla boende får å-glimt, många får riktigt fin utsikt över ån.

Artikelbild

Det nya området på Väster ligger mellan Eskilstunaån och Stiga Sports Arena. Illustrationen visar Reinhold Gustafssons bostadsrätter. Illustration: JOLIARK

Kommunfastigheter har aviserat byggande av någon enstaka enrummare men främst två- och trerumslägenheter. I den första etappen skapas drygt 50 hyreslägenheterna, i etapp tre ytterligare 145 med tänkt inflyttning år 2021.

Enligt det kommunala bostadsbolaget ska hyrorna vara "prisvärda".

‒Det blir fint men inget överdåd, och vi lägger oss inte på den dyraste och mest exklusiva standardnivån. Möjligheten till tillval är mer begränsade än för bostadsrätterna, allt för att hålla nere priserna säger Monica Hed Johansson, vice vd och chef för Kommunfastigheters bygg- och teknikavdelning.

För Reinhold Gustafsson Förvaltning AB blir Västra Munktellstaden det första egna nybygget i Eskilstuna. Förväntningarna är stora och läget för de 35 bostadsrätter som byggs i etapp 1 är svårslaget. Bolaget planerar för exklusiva fyrarumslägenheter i etage, bland annat vid den nya Västerbrons norra brofäste. I markplan på huset närmast bron färdigställs en lokal avsedd för kafé eller mindre restaurang.

‒Vi får se vad vi kan locka till oss för hyresgäster till lokalen. Projekteringen för bostadsrätterna är i gång och vi för dialog med entreprenörer och mäklare. Säljstarten är planerad till i sommar, säger Malin Kruhsberg, samordnare på Reinhold Gustafsson Förvaltning AB.

I den första etappen ska Riksbyggen färdigställa ett 40-tal seniorbostäder med planerad säljstart under året.

Prislapparna för bostadsrätterna är inte fastställda.