Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) har vid flera tillfällen uttryckt missnöje över hur de olagliga bosättningarna hanterats. Avhysningen har gått alldeles för trögt, tycker han.

– Det ska inte som i dag gå att flytta 100 meter bort, och att ingenting sedan händer på flera månader, förklarade han så sent som i december då han också aviserade tuffare tag.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet gav i höstas tjänstemännen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur olagliga bosättningar ska hanteras.

Artikelbild

De som nu klubbats gäller för kommunal mark som inte är detaljplanerad – vilket är vanligast. Bosättningar inom detaljplanerade områden ska även i fortsättningen hanteras av stadsbyggnadsförvaltningen.

Anvisningarna beskriver hanteringen från början till slut. Från att tips om en bosättning ska registreras i kommunens diarium till återställning och städning av platsen när avhysningen är klar. Bland annat nämns dokumentation genom bland annat fotografering, att identifiera vilka språk som talas och att socialtjänsten ska kontaktas om barn finns på boplatsen. Det nämns också att kommunen kan ta hjälp av väktare om polisens resurser inte räcker.

De nya rutinerna är inte på något sätt spektakulära, utan beskriver snarare en normal arbetsordning. Men de är detaljerade.

– Tidigare har vi inte haft formellt beslut om hur kommunen ska jobba och avvisningarna har gjort lite slumpmässigt, säger Jimmy Jansson.

– I och med att kommunstyrelsen nu klubbat de här rutinerna kommer vi i en helt annan sits. Vi måste jobba mer frekvent. Det får inte bli så att vi låter bli att agera under långa perioder.

Att kommunen ska agera oftare och snabbare står inte i dokumentet. Men Jimmy Jansson menar att det ändå kommer att bli effekten.

– Det är under förstått. Nu är hanteringen systematiserad och nya brottsförebyggande rådet kommer ständigt ha frågan på sin dagordning. Rådet ska få rapporter om olika bosättningar, vilka avhysningar som är planerade och vilka som har vidtagits.

I kommunstyrelsen föreslog Sverigedemokraterna att tjänstemännen om ett år ska rapportera hur anvisningarna fungerat. Det biföll majoriteten.

Vänsterpartiet yrkade, som enda parti, avslag.

– Jag saknar en beskrivning av vad som ska hända de människor som avhysts. Om det är 15 minusgrader ute och man tar bort ett vindskydd som kanske ger lite värme, struntar man i om människorna fryser ihjäl.

Jimmy Jansson hänvisar återigen till bosättarnas hemländer, att det är de som ska ta ansvar för sina invånare. För även om det inte uttrycks i de anvisningarna är det EU-migranter det till stor del handlar om.

– Vi kan inte bygga upp ett alternativt välfärdssystem, det funkar inte, säger Jimmy Jansson.