Hurid är ute och leker i sandlådan när kompisen Vengo plötsligt dyker upp och slår Hurid i baken. Det är menat som ett skoj men publiken, barnen på förskolan Berga, ser tydligt att Hurid inte alls tycker att det är roligt. Hurid tvekar men en berättarröst talar om att det aldrig är okej att ta på en persons privata områden utan att fråga och den som blir utsatt har all rätt i världen att säga ifrån.

"Stopp, min kropp", säger berättarrösten.

Hurid och Vengo spelas av förskollärarna Gustaf Deticek Svensson och Lisa Jisei som sedan tre år tillbaka arbetar heltid på förskolans gemensamma aktivitetsutrymme "Torget". Där använder de dans, musik och teater på olika sätt i arbetet med barnen och sedan i våras jobbar de extra mycket med integritet.

Artikelbild

"Stopp! Min kropp!", skriker Anna-Lo Backlund, 4 år, och Lily Jalmberger, 5 år.

Utifrån material från Rädda barnen, som heter just "Stopp! Min kropp!" har Gustaf Deticek Svensson och Lisa Jisei framfört flera olika pjäser som lyfter dilemman där någon går över gränsen. Just den här veckan handlar det om privata områden: Rumpan, snippan, snoppen, brösten och munnen.

– Vi vill hålla det på en nivå så att barnen kan känna igen sig. Det ska vara situationer som de kan ha varit med om, som att få en muta: "Du får det här om jag får en puss". Det handlar ju om de här mindre sakerna som faktiskt kan vara att gå över gränsen, säger Gustaf Deticek Svensson.

– Hurid och Vengo är könsneutrala karaktärer. Det är viktigt för att alla oavsett kön ska kunna känna igen sig, säger Lisa Jisei.

Enligt "Torgetpedagogerna" är det nyttigt för både personal, barn och föräldrar att tänka på hur de agerar i olika situationer. Att jaga någon och slå den lite på skoj i rumpan kan vara att gå över gränsen om personen inte gett sitt godkännande innan.

Artikelbild

Gustaf Deticek Svensson (Hurid) och Lisa Jisei (Vengo) använder alltid dans, musik och teater i sin pedagogik men just nu är det extra fokus på integritetsdilemman. Den här veckan lär de barnen om privata områden.

Syftet med teatrarna är att lära barnen att säga ifrån när det känns fel och på så vis jobba förebyggande mot sexuella övergrepp. Både Gustaf Deticek Svensson och Lisa Jisei har märkt att barnen tar till sig budskapet.

– De säger stopp till pedagoger, varandra och föräldrar. Vissa använder det så fort något blir fel men det märks att de testar begreppet, säger Lisa Jisei.

Förskolebarnen Anna-Lo Backlund, 4 år, och Lily Jalmberger, 5 år, har stenkoll på vad de ska säga om någon går över deras gräns.

– Stopp, min kropp", ropar de i kör.

– Man kan säga stopp sedan kan man gå därifrån, föreslår femårige Elton Falk.