Enligt domen i Eskilstuna tingsrätt har mannen ansökt om och fått föräldrapenning från försäkringskassan, trots att han samtidigt arbetat. Totalt handlar det om cirka 60 000 kronor.

Mannen har förklarat att han uppfattat föräldrapenningen som ett ekonomiskt bistånd som föräldrar har rätt till och inte förstått att man samtidigt måste avstå arbete för att få ersättningen. 

Tingsrätten menar att han inte agerat uppsåtligen men att han varit grovt oaktsam. Han döms därför till att betala 80 dagsböter om 230 kronor, det vill säga sammanlagt 18 400 kronor. 

Det felaktigt utbetalda beloppet från försäkringskassan ska betalas tillbaka genom kvittning mot barnbidraget.