Tidigare har Eskilstuna-Kuriren berättat om beslutet att öppna sprututbytesmottagning och diagnostiskt centrum i lättvårdsavdelningen Altheas nuvarande lokaler. Det innebär att nya lokaler invid kirurgavdelningen ska göras i ordning för avdelningen med inflytt i oktober i år. När Maria Andersen med kollegor läste artikeln trodde de inte sina ögon.

– Han har ingen aning om vad vi gör här, han tror att vi bara sätter på plåster. Vi vet inte ens vem han är, säger Maria Andersen angående den artikel som publicerades den 4 maj.

Personen Maria Andersen pratar om är Christer Magnusson, tf. divisionschef på division medicin på Mälarsjukhuset, som till tidningen sagt att en analys gjorts som visar att det underlättar för kirurgerna om patienterna ligger närmre verksamheten.

Personalen är av en annan uppfattning och menar att det inte enbart är kirurgpatienter som vårdas på Althea i dagsläget. De har patienter från flera olika avdelningar på den del som är slutenvård. På öppenvårdsmottagningen, som försvinner i samband med flytten, vistas bland annat onkologpatienter som genomgår strålbehandling. Några anhöriga finns däremot inte på mottagningen.

Jag har jobbat i 45 år och nu får jag inte följa med.

Pirjo Strandberg

– Även om patienter vistas på öppenvårdsmottagningen är de inte friska. Onkologpatienter mår ofta väldigt illa och har svårt att äta, nu ska de åka med taxi ner till centrum för att bo på hotell, det kommer inte alls bli bra, säger en i personalen som vill vara anonym.

Ann-Katrin Hansson, verksamhetschef på infektions- och lungkliniken, sade till tidningen att personalen nu trots oroligheterna blickar framåt. Enligt uppgifter som publicerades i samband med den artikeln ska samtliga ur personalstyrkan följa med till de nya lokalerna, praktiken är något annorlunda.

– Jag har jobbat i 45 år och nu får jag inte följa med. Jag har blivit erbjuden att söka jobb på VNS (vårdnära service) men det känns som att det endast är ett sätt att bli av med mig på. Jag har inget att blicka framåt mot, säger Pirjo Strandberg som har en kökstjänst där bland annat förberedning av måltider ingår.

Sedan beskedet att avdelningen ska flytta har fem personer sagt upp sig, två sjuksköterskor och tre undersköterskor.

– Vi har inte fått något gehör alls. Det enda vi fått höra är att beslutet redan är tagit och att det inte finns något att göra. Nu får det vara nog, vi mår inte bra, säger Maria Andersen.

Personalen känner sig nedprioriterade och berättar att cheferna inte visat sig på Althea sedan det akuta möte i höstas där beskedet framfördes. De säger att det varit dålig information och att idén om att öppna en sprututbytesmottagning i Altheas nuvarande lokaler inte fanns på kartan när beslutet togs, att detta har framkommit senare.

– Det är uppgiven stämning, ingen bryr sig längre. Cheferna har inte visat sig här på avdelningen och ändå sitter de och pratar som om de vet vad vi gör, de har ingen aning. Min farhåga är att vi kommer bli en del av kirurgavdelningen, säger Maria Andersen.

– Många av oss som jobbar här har fysiska begränsningar och varken kan eller orkar jobba på en tyngre avdelning. Det är ett stort orosmoment, säger Emma Berggren.

Tidningen har sökt Christer Magnusson för en kommentar.