Det var vid 17-tiden under söndagen som larmet inkom till SOS, sedan föraren till en personbil förlorade kontrollen på sitt fordon på E20, vid Svista-avfarten strax utanför Eskilstuna.

– Bilen hade troligtvis kommit med för hög fart, i och med att det var på avfarten, och slagit runt, säger Gunnar Henriksson, inre befäl vid räddsam Mälardalen.

Bilen ska efter olyckan ha hamnat utanför körbanan. Räddningstjänsten uppger vidare att föraren kunde ta sig ur fordonet på egen hand.

Olyckan ledde inte till någon total avspärrning under bärgningsarbetet, men framkomligheten uppges ha varit begränsad på platsen.

Föraren ska inte ha ådragit sig några allvarligare skador.