– Våren 2017 träffade vi kommunledningen i Eskilstuna för att planera kring pilotskolan. En av förutsättningarna (för vår etablering) var att det fanns boende för våra studenter. Kommunen sa att det inte var ett problem. Jag uppfattade det som ett löfte från Eskilstuna kommun. "Studentboende är inget problem, det löser vi" sa man.

Det säger Greybird Swedens vd Peder Strauss apropå att pilotutbildningen i Kjula inte startar som planerat.

Greybird är grundat i Danmark där man redan driver pilotutbildningsföretag. I fjol berättade Greybirds vd att bolagets svenska dotterbolag skrivit avtal med Eskilstuna logistik om att starta pilotskola på Kjula flygplats.

– Vi hade ytterligare ett möte, sent på hösten 2017. Då träffade vi även näringslivsdirektören. Vi påtalade att kommunen faktiskt lovat att hjälpa till med studentbostäder, men det hände ingenting, säger Peder Strauss.

Enligt Peder Strauss har tolv elever, som skulle ha startat utbildningen i Kjula, fått byta studieort till Ljungbyhed, Klippans kommun, i Skåne.

– Eleverna som skulle ha börjat i Eskilstuna flyttas till Ljungbyhed där utbildningen börjar den 1 oktober. Vi har fyra kursstarter per år så när vi väl kommer i gång så handlar det om cirka 50 elever.

Hur många boendeplatser i Eskilstuna skulle löftet ha gällt?

– Det var inga direkta siffror men vi anteciperade att vi skulle ha runt 40-50 studenter efter 6-8 månader. Det meddelade vi kommunen, säger Strauss.

Har Eskilstuna kommun lurat er?

– Nej, det vill jag absolut inte säga. Vi har haft bra diskussioner men man kanske inte har insett problemet.

Enligt Greybird tittar man för närvarande på möjligheten att ställa upp boendemoduler vid Kjula flygplats.

– Det går att sätta upp moduler på ganska kort tid. Det tycker jag att kommunen borde titta på och ta ett initiativ till. Det fungerar inte att hysa in elever på vandrarhem, mindre hotell eller inackordera. Det är ingen hållbar situation för en student som ska läsa en avancerad utbildning under 24 månader.

Ni bedriver en privat utbildning och vad den eventuellt ger Eskilstuna återstår att se. Är det inte rimligt att ni själva betalar för studentbostäder?

– Det gagnar ändå Eskilstuna. Bor man nära Eskilstuna flygplats i 24 månader så spenderar man väl den mest av tiden i Eskilstuna. Men kommunen är inte proaktiv, det finns inte ens studentbostäder till högskoleeleverna.

Är ni själva beredda att bidra ekonomiskt?

– Givetvis vill vi satsa. Vi anställer personal och köper in flygplan för att ha en fungerande verksamhet i Eskilstuna. Om vi ska ta en del av kostnaden för att bygga studentboenden är inget som hittills har diskuterats.

Enligt Peder Strauss är Skavsta flygplats i Nyköping inte ett alternativ till Kjula när det gäller placering av pilotskola.

– vi är inte intresserade av Nyköping. Om man utvecklar flygplatsen i Kjula så kommer det mesta att handla om Bromma och Eskilstuna. Eskilstuna flygplats är mer tillgänglig än Skavsta med tanke på järn- och Europavägen alldeles intill. Kjula kan bli en stor flygplats som tar mycket trafik, säger han.

Enligt Peder Strauss har Kjula flygplats framtiden för sig.

– Det är nära till Stockholm och flygplatsen kommer att bli fullt operationell 2021 eller 2022. Enligt den information jag har fått kommer Banverket att bygga järnvägsstation i Kjula. Det finns alltså potential att driva reguljärtrafik ut i Europa och över Sverige, som ett komplement till Bromma och Arlanda. Nackdelen med Arlanda är att det tar två timmar från att du parkerar din bil tills du hamnar vid gaten. I Kjula parkerar du bilen, går igenom securityn ut till flygplanet på 30 minuter. Eskilstuna har fantastiska möjligheter.

Vem har bollen nu?

– Vi för diskussioner med bolaget som ansvarar för flygplatsen och ska även diskutera med Eskilstuna logistik och kommunen under den här veckan.

Kan du ge ett nytt datum för när pilotskolan startar i Kjula?

– Jag vågar inte säga något om det förrän vi rett ut problemen med kommunen. Vi vill inte lova något igen som vi inte kan hålla.