Sedan 2017 har en förstudie gjorts för att utreda förutsättningar och behov av en kommungemensam bostadsförmedling. I den styrgrupp som funnits för projektet har synpunkter från de bägge kommunernas bostadsbolag vägt tungt. Och i Västerås är bostadsbolaget Mimer inte längre intresserade, enligt uppgifter i Hyresgästföreningens tidning Hem och hyra.

– Jag ser inte att det finns något behov eller efterfrågan av en gemensam kö- och sökfunktion, säger Amanda Agestav (KD), ledamot i Mimers styrelse.

Hon menar att de många nättjänster som finns i dag gör en kommunal bostadsförmedling överflödig.

Något formellt politiskt beslut om att lägga ned projektet har inte fattats säger Anders Teljebäck (S), kommunalråd i Västerås stad till Hem och hyra.

– Utredningen finns kvar men just nu är det inte aktuellt att gå vidare med planerna. Det som avgjorde att vi lade det på is var att Mimer avslutade sin del i projektet, säger han.

Vare sig Eskilstuna eller Västerås har en egen bostadsförmedling i dag. Bostadssökande i Eskilstuna är hänvisade till de kösystem som de enskilda fastighetsägarna har.

Kristina Birath, samhällsbyggnadsdirektör i Eskilstuna kommun, har suttit med i styrgruppen. Hon avvaktar nu ett formellt besked från politikerna i Västerås.

– Vår utgångspunkt har varit att en gemensam förmedling skulle innebära ett stort mervärde, vilket ett antal privata fastighetsägare i Eskilstuna, liksom Kommunfastigheter också anser. Vi behöver nu få höra svart på vitt från Västerås vad som händer med projektet och får sen fundera på hur vi ska gå vidare, säger hon.